PL EN RU
The Polish Senate: an unnecessary second chamber
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Political Sciences and International Relations of the Jagiellonian University
 
 
Data publikacji: 06-10-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
2019 marked the 30th anniversary of the restoration of the Senate in Poland. Over time its position and perception in the constitutional system has changed. From the acclaimed symbol of democratic transformation, the Senate has turned into a puzzling second chamber, with no real use. The rationale for its continued existence is becoming more and more questionable. In its current form, the Senate is an example of an unnecessary second chamber.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (21)
1.
R.K. Baker, House and Senate, New York–London 2001 (1989).
 
2.
A. Baturo, R. Elgie, Bicameralism and Bicameral Reforms in Democracy and Dictatorship. A Comparative Perspective, «Taiwan Journal of Democracy» 2018, vol. 14, no. 2.
 
3.
R. Chruściak, Dwuizbowość parlamentu, [in:] Z. Jarosz (ed.), Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 
4.
R. Chruściak, Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. Powstawanie przepisów, Warszawa 2002.
 
5.
J. Coakley, The Strange Revival of Bicameralism, «The Journal of Legislative Studies» 2014, vol. 20, no. 4.
 
6.
M. Dobrowolski, W sprawie potrzeby reformy dwuizbowości polskiego parlamentu, «Przegląd Sejmowy» 2009, No. 2 (91).
 
7.
M. Dobrowolski, M. Granat, Jaka reforma Senatu? «Państwo i Prawo» 2002, nr 5.
 
8.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.
 
9.
K. Granat, The future of Poland’s second chamber: Is the Senate still needed? [in:] R. Albert, A. Baraggia, C. Fassone (eds.), Constitutional Reform of National Legislatures. Bicameralism under Pressure, Cheltenham–Northampton 2019.
 
10.
J. Grangé, Attitudes et Vicissitudes du Sénat (1958–1980), «Revue française de science politique» 1981, vol. 1.
 
11.
Z. Jarosz, Problem dwuizbowości parlamentu w przyszłej Konstytucji RP, «Przegląd Sejmowy» 1995, 1 (9).
 
12.
J. Jensel Monge, The Sénat Français of the Fifth Republic: The Permanent Paradox, [in:] R. Albert, A. Baraggia, C. Fassone (eds.), Constitutional Reform of National Legislatures. Bicameralism under Pressure, Cheltenham–Northampton 2019.
 
13.
D.M. Olson, From Electoral Symbol to Legislative Puzzle: The Polish Senat, [in:] S.C. Patterson, A. Mughan (eds.), Senates. Bicameralism in the Contemporary World, Columbus 1999.
 
14.
W. Orłowski, Senat Trzeciej Rzeczypospolitej. Geneza instytucji, Zamość 2000.
 
15.
B. Opaliński, Uwagi o potrzebie modyfikacji drugiej izby parlamentu we współczesnym polskim systemie ustrojowym, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2012, no. 1.
 
16.
P. Passaglia, Unicameralism, Bicameralism, Multicameralism: Evolution and Trends in Europe, «Perspectives of Federalism» 2018, vol. 10, no. 2.
 
17.
M. Rusell, What are second chambers for?, «Parliamentary Affairs» 2001, vol. 54, no. 3.
 
18.
P. Sarnecki, Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1999.
 
19.
K. Składowski, Zasada równości wyborów a wybory do Senatu w kodeksie wyborczym, [in:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
 
20.
K. Skotnicki, Senat III RP – nieprzemyślany czy niepotrzebny? [in:] M. Zubik (ed.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, Warszawa 2010.
 
21.
W. Sokolewicz, O potrzebie reformy Senatu, «Państwo i Prawo» 2001, nr 11.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top