PL EN RU
Communication strategy of Konfederacja in the 2019 Elections – Attempt to Reconstruct
 
More details
Hide details
1
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of electoral actions taken by Konfederacja [Confederation Liberty and Independence] party in 2019 leads to assumption that their core formation achieved a consistent (also regarding axiological dimension) strategic plan which included two campaigns and was aimed at arising on Polish political market (gaining parliamentary representation). Organization and consolidation of a new political formation, able (in terms of structure, resources and strategy) to create a communication strategy allowing them to effectively compete in parliamentary elections, should be regarded as considerable success.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (6)
1.
O. Annusewicz, Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 14.
 
2.
M. Kolczyński, Hejt internetowy jako narzędzie dekompozycji wizerunku politycznego, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 45.
 
3.
M. Kolczyński, Niechciany relikt ery premarketingowej w rywalizacji politycznej – nieodpłatne audycje komitetów wyborczych w telewizji publicznej w wyborach do Parlamentu Europej- skiego ‘2019, [w:] M. Kolczyński (red.), Najważniejsze wybory od 1989 roku? Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku: wybrane aspekty kampanii wyborczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
 
4.
M. Kolczyński (red.), Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy-przebieg rywalizacji-konsekwencje polityczne, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 
5.
M. Kułakowska, P. Borowiec, Paweł Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 
6.
E.M. Marciniak, Relacyjna teoria komunikacji a marketing relacji w polityce, «Studia Politologiczne» 2012, vol. 24.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top