PL EN RU
Stereotypes of Politicians in Election Campaigns
 
More details
Hide details
1
doradca polityczny
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the following paper is an analysis of the role social stereotypes have in election campaigns. The first part concerns the definition of the stereotype and its subject-object relation in political reality. Consequently, when considering the marketing and propaganda actions, four pragmatic functions of political campaigns are evoked: location, values and the demands of the autogroup, social engineering and election program, which are related to the four basic functions of stereotypes: cognitive, integrative, defending and adaptive. Every single function is assigned to the stereotypes, which are dominant in Polish politics.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (28)
1.
B. Biskup, Strategie w kampanii wyborczej – rodzaje, znaczenie, zastosowanie, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 16.
 
2.
J. Błuszkowski, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005.
 
3.
J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003.
 
4.
Z. Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 1997.
 
5.
Z. Chlewiński, Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna, «Kolokwia Psychologiczne» 1992, t. 1.
 
6.
D. Piontek, Stereotyp: geneza, cechy, funkcje, [w:] K. Borowczyk, P. Pawełczyk (red.), W kręgu mitów i stereotypów, Toruń 1993.
 
7.
B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997.
 
8.
J. Garlicki, Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczych do kampanii permanentnej, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 16.
 
9.
M. Grzesiak-Feldman, Tożsamościowe uwarunkowania posługiwania się stereotypami, Warszawa 2006.
 
10.
K. Jiyoon, O. Tomoko, Meta-stereotype as an indicator of intergroup attitude: How Japanese perceive they are viewed by Koreans, «Japanese Psychological Research» 2009, vol. 51.
 
11.
K. Kłosińska, Rola procesów nominacyjnych w tworzeniu opozycji „my”/„oni” w języku polityki po 1989 roku, [w:] P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Lublin 2004.
 
12.
M. Kofta, Stereotyp spiskowy jako centralny składnik antysemityzmu, [w:] M. Kofta i A. Jasiń- ska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Warszawa 2001.
 
13.
M. Kofta, Wprowadzenie do psychologii stereotypów i uprzedzeń, [w:] E. Gucwa-Leśny,.
 
14.
M. Marody (red.), Podstawy życia społecznego w Polsce, Warszawa 1996.
 
15.
I. Kurcz, Zmiana stereotypów: jej mechanizmy i granice, [w:] M. Kofta, A. Jasińska-Kania (red.),.
 
16.
Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Warszawa 2001.
 
17.
I. Kurcz, Zmienność i nieuchronność stereotypów, Warszawa 1997.
 
18.
W. Lippmann, Public Opinion, New York–London 1965.
 
19.
M. Ludwiniak, Teoretyczne aspekty stereotypów politycznych, [w:] W. Jakubowski, A. Krawczyk,.
 
20.
J. Szczepański (red.), Nowe spojrzenia w naukach o polityce, t. 2, Warszawa 2012.
 
21.
E.M. Marciniak, Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Warszawa 2013.
 
22.
E.M. Marciniak, Caprary i Zimbarda koncepcja dopasowania preferencji politycznych. Praktyczne implikacje, «Studia Politologiczne» 2011, vol. 22.
 
23.
Z. Mitosek, Stereotyp a literatura, Wrocław 1974.
 
24.
T.D. Nelson, Psychologia Uprzedzeń, Gdańsk 2003.
 
25.
E. Pietrzyk-Zieniewicz, A. Sokołowski, A. Zieniewicz, Jak Polak z Polakiem: kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993r.: autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy, Ciechanów 1998.
 
26.
D. Piontek, O. Annusewicz, Polityka popularna: celebrytyzacja polityki, politainment, tabloidyzacja, «e-Politikon» 2013, nr 5.
 
27.
D. Piontek, Personalizacja jako efekt mediatyzacji polityki, «Środkowoeuropejskie Studia Polityczne» 2015, nr 3.
 
28.
A. Schaff, Stereotypy a działanie ludzkie, Warszawa 1981.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top