PL EN RU
Communication strategy of Konfederacja in the 2019 Elections – Attempt to Reconstruct
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego
 
 
Дата публикации: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The analysis of electoral actions taken by Konfederacja [Confederation Liberty and Independence] party in 2019 leads to assumption that their core formation achieved a consistent (also regarding axiological dimension) strategic plan which included two campaigns and was aimed at arising on Polish political market (gaining parliamentary representation). Organization and consolidation of a new political formation, able (in terms of structure, resources and strategy) to create a communication strategy allowing them to effectively compete in parliamentary elections, should be regarded as considerable success.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (6)
1.
O. Annusewicz, Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 14.
 
2.
M. Kolczyński, Hejt internetowy jako narzędzie dekompozycji wizerunku politycznego, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 45.
 
3.
M. Kolczyński, Niechciany relikt ery premarketingowej w rywalizacji politycznej – nieodpłatne audycje komitetów wyborczych w telewizji publicznej w wyborach do Parlamentu Europej- skiego ‘2019, [w:] M. Kolczyński (red.), Najważniejsze wybory od 1989 roku? Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku: wybrane aspekty kampanii wyborczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
 
4.
M. Kolczyński (red.), Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy-przebieg rywalizacji-konsekwencje polityczne, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 
5.
M. Kułakowska, P. Borowiec, Paweł Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 
6.
E.M. Marciniak, Relacyjna teoria komunikacji a marketing relacji w polityce, «Studia Politologiczne» 2012, vol. 24.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top