PL EN RU
Polityczny przymus wyborczy w Polsce Ludowej. Przesłanki wprowadzenia prawnego przymusu wyborczego w czerwcu 1989
 
Więcej
Ukryj
1
doktorantka w Zakładzie Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych UW
 
 
Data publikacji: 27-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł rozpoczyna się definicją oraz historyczna charakterystyką politycznego i prawnego przymusu wyborczego. W dalszej części artykułu poddane analizie zostają sposób funkcjonowania, charakter i zakres politycznego przymusu wyborczego w Polsce Ludowej oraz przyczyny wykluczenia z debaty przy Okrągłym Stole ewentualności wprowadzenia prawnego przymusu wyborczego. W ostatniej części artykułu przedstawione zostają przesłanki dla wprowadzenia prawnego przymusu wyborczego w Polsce w 1989 roku.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top