PL EN RU
Okrągły Stół po dwudziestu latach. Stan dyskusji politycznej
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 27-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2009;15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł analizuje ciągle żywą historię Okrągłego Stołu z perspektywy sporów politycznych, które do dziś dzielą historyków i uczestników obrad. Omówione zostały wybrane wątki tamtych wydarzeń ze szczególnym uwzględnieniem powodów, dla których obie strony siadały do rozmów. Jeszcze przed negocjacjami było jasne, że wewnątrz opozycji pojawiają się ostre podziały. Niektóre z nich są aktualne do dziś. Na podstawie badań opinii społecznej zaprezentowane zostało to, co Polacy myślą dziś o wydarzeniach sprzed 20 lat. Ocena jest raczej pozytywna choć nie brak też krytycznych głosów o tej bezkrwawej rewolucji, która przypieczętował proces upadku systemu komunistycznego w całej Europie środkowo-wschodniej.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top