PL EN RU
Podział społeczno-polityczny w Polsce
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 21-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Koncepcja podziałów społeczno-politycznych (rozłamów społeczno- -politycznych) należy do najważniejszych pomysłów teoretycznych na gruncie badań socjopolitycznych. Można powiedzieć, że poszukiwana jest odpowiedź na pytanie o koherencję między partiami politycznymi, a występującymi w społeczeństwie podziałami. Problem jest oczywiście bardziej złożony niż tylko poszukiwanie warunków, możliwości takiego koherentnego powiązania. Wymieńmy jeszcze taki aspekt zagadnienia jak siła, natężenie podziałów i związanego z nim konfliktu czy konfliktów. W związku z tym w literaturze przedmiotu formułowana jest teza, iż konflikt jest niezbędny, ale destrukkcyjny jest zarówno ten o słabym jak i o zbyt silnym natężeniu. Najlepszy byłby konflikt wyraźny, jednak o natężeniu względnie umiarkowanym. Brzmi to przekonywująco, chociaż dość trudno wyobrazić sobie program empiryczny, który miałby to badać.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top