PL EN RU
Od afery Rywina do katastrofy smoleńskiej – nowe (utrwalone) podziały społeczno-polityczne w Polsce
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w zakładzie Instytucji Europejskich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 21-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba uchwycenia nowych stymulatorów podziału społeczeństwa polskiego, bowiem utrzymujący się od początku przemian transformacyjnych, dość stabilny historyczny podział na obóz postkomunistyczny i postsolidarnościowy, po 14-stu latach przestał odgrywać pierwszoplanową rolę. Kryzys wewnątrz największego ugrupowania, znajdującego się po lewej stronie sceny politycznej, a następnie jego rozpad, zapoczątkował istotne przeobrażenia w polskiej polityce. Utrata społecznego poparcia dla koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy wyeliminowała te partie z dalszej, realnej walki o władzę, zostawiając rywalizację partiom, wywodzącym się z obozu solidarnościowego. Prezydencka i parlamentarna kampania wyborcza 2005 roku ujawniła nową oś sporu, która swoje symboliczne odzwierciedlenie znalazła w 2 wariantach Polski: „solidarnej” i „liberalnej”. Wciąż budząca emocje, choć dużo mniejsze niż jeszcze kilka lat temu, pozostaje kwestia lustracji, dekomunizacji i deubekizacji. Na znaczeniu nie straciły natomiast kwestie światopoglądowe, wśród których spór o rolę i miejsce Kościoła w życiu publicznym, stosunek do aborcji i in vitro zdają się odgrywać dominującą rolę. Nowe linie „podziału” wyznacza dziś przede wszystkim stosunek do katastrofy smoleńskiej, modernizacji kraju oraz dalszej integracji Polski z Unią Europejską, w tym w szczególności przyjęcia waluty euro.
 
REFERENCJE (5)
1.
Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
 
2.
Jasiecki K., W cieniu tragedii – wybory prezydenckie 2010, [w:] I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Wybory prezydenckie 2010. Programy kandydatów, Warszawa 2012.
 
3.
Kojder A., Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków 2007. Konstytucja IV Rzeczpospolitej, http://www.pis.org.pl/dokument..., dostęp: 05.05.2013.
 
4.
Śpiewak P., Koniec złudzeń, „Rzeczpospolita” z dn. 23.01.2003, http://www.rp.pl/ artykul/694102.html?p=1, dostęp: 05.05.2013.
 
5.
Wawro B., Premier: Wygrana PO-LiD to nowy 13 grudnia 1981 r., http://wiadomosci. dziennik.pl/wydarzenia-polsatu/artykuly/60606,premierwygrana-po-lid-to-nowy-13-grudnia-1981-r.html, dostęp: maj 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top