PL EN RU
Organy kierownicze Folketingu i Stortingu oraz ich rola ustrojowa
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Mazowiecka w Płocku, Wydział Nauk Społecznych
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza regulacji prawnych dotyczących organów kierowniczych parlamentów w Norwegii i Danii oraz wybranych elementów praktyki ustrojowej związanej z ich funkcjonowaniem w ostatnich kilkunastu latach. Komparatystyka wspomnianych instytucji w obu parlamentach pozwala na ustalenie elementów podobnych, jak również wskazać na istniejące różnice, szczególnie w praktyce ustrojowej. Wspólna jest m.in. aksjologia leżąca u podstaw działalności organów kierowniczych i wynikająca z niej wysoka kultura polityczna cechująca deputowanych pełniących funkcje kierownicze w Stortingu i Folketingu. Dokonywane analizy oparte są na założeniach i kategoriach metodologii neoinstytucjonalnej w politologii. Zasadnicza teza artykułu zawiera się w stwierdzeniu, że wysoka sprawność i profesjonalność obu parlamentów ustalana z pomocą obiektywnych wskaźników jest rezultatem konsensusowego i pragmatycznego nastawienia osób wybieranych na stanowiska kierownicze a proponowanych przez grupy partyjne. Sprzyja takiemu nastawieniu powszechne występowanie w obu państwach w praktyce ustrojowej parlamentaryzmu mniejszościowego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
Andenæs J., Statsforfatningen i Norge, Oslo 2004.
 
2.
Andersen P., Dansk Statsforfatningsret, København 1964.
 
3.
Arter D., Scandinavian politics today, Manchester–New York 2008.
 
4.
Eliassen K.A., Pedersen M.N., The Professionalization of Legislatures: A Comparative Study of Political Recruitment in Denmark and Norway, Odense 1975.
 
5.
Haffner V., Om Stortingets lovbehandling. Eksempler fra dets praksis, Oslo 1960.
 
6.
Hansen G., Mo E., Om Stortingets arbeidsordning – Stortingets forretningsorden med kommentarer, Oslo 1993.
 
7.
Osiński J., Parlament i rząd w Królestwie Norwegii, Warszawa 1994.
 
8.
Osiński J., Parlamentaryzm w historii politycznej Danii. Studium ustrojowe, Warszawa 2022.
 
9.
Osiński J., Storting. Parlament Królestwa Norwegii, Warszawa 1993.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top