PL EN RU
Kapitał i produkcja kultury
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Filozofii i Kognitywistyki, Uniwersytet Szczeciński
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zaprezentowanie stanowiska dotyczącego transformacji kultury klasowej w społeczeństwie globalnym. Teorii o klasowych fundamentach każdej kultury przeciwstawiam koncepcję kultury klasowo zuniformizowanej (unikultury). Jednocześnie poddaję analizie kulturowe środki produkcji, które są dziś kluczowym narzędziem systemu umożliwiającym utrzymywanie przez niego globalnej hegemonii. W drugiej części prezentuję koncepcję dotyczącą systemowo produkowanej niewiedzy, która wypiera dziś tradycyjnie rozumianą edukację i transformuje aparaty edukacyjne w drugoplanowy system nadzorczy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (21)
1.
T.W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, Warszawa 1974.
 
2.
T.W. Adorno, W. Benjamin, E. Bloch, B. Brecht, G. Lukács, Aesthetics and politics, Lon- dyn–Nowy Jork 2007.
 
3.
L. Althusser, E. Balibar, Czytanie „Kapitału”, Warszawa 1975.
 
4.
L. Althusser, W imię Marksa, Warszawa 2009.
 
5.
P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja, elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990.
 
6.
P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.
 
7.
G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2016.
 
8.
L. Dupré, Marx’s Social Critique of Culture, New Haven–London 1959.
 
9.
S. Filipowicz, Nauka i reformatorzy. Kilka uwag na temat przeprowadzonych w Polsce reform, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 46.
 
10.
J.B. Foster, The Theory of Monopoly Capitalism, Nowy Jork 2014.
 
11.
E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1993.
 
12.
A. Gramsci, Pisma Wybrane, t. I, Warszawa 1961.
 
13.
J. Grzymski, Przemiany uniwersytetu w ramach „kultury audytu”. Przyczynek do studium relacji władzy i form kontroli nad nauką oraz szkolnictwem wyższym, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 46.
 
14.
M. Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, Warszawa 2007.
 
15.
I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2004.
 
16.
S. Kozyr-Kowalski, J. Ładosz, Dialektyka a społeczeństwo, wstęp do materializmu historycznego, Warszawa 1972.
 
17.
K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Warszawa 2006.
 
18.
H.I. Schiller, Sternicy świadomości, Kraków 1976.
 
19.
H.I. Schiller, Culture Inc., the corporate takeover of public expression, New York 1991.
 
20.
J. Tittenbrun, Kolonizacja nauki i świata przez kapitał: teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy, Poznań 2014.
 
21.
J. Tittenbrun, Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Poznań 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top