PL EN RU
Capital and the Production of Culture
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Filozofii i Kognitywistyki, Uniwersytet Szczeciński
 
 
Дата публикации: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The purpose of this paper is to present a theory of transformation concerning social classess and their culture. Modern social classes are deprived of their own culture. Instead the standarized, classless “uniculture” comes in place. It is produced by cultural means of production which are key to maintain the global hegemony of the capital. These cultural means of production produce also mass ignorance. Their role is to eliminate old system of education and to replace local learning by global, cultural, hegemonies. They are also the source of the modern anticlass aesthetics.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (21)
1.
T.W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, Warszawa 1974.
 
2.
T.W. Adorno, W. Benjamin, E. Bloch, B. Brecht, G. Lukács, Aesthetics and politics, Lon- dyn–Nowy Jork 2007.
 
3.
L. Althusser, E. Balibar, Czytanie „Kapitału”, Warszawa 1975.
 
4.
L. Althusser, W imię Marksa, Warszawa 2009.
 
5.
P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja, elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990.
 
6.
P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.
 
7.
G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2016.
 
8.
L. Dupré, Marx’s Social Critique of Culture, New Haven–London 1959.
 
9.
S. Filipowicz, Nauka i reformatorzy. Kilka uwag na temat przeprowadzonych w Polsce reform, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 46.
 
10.
J.B. Foster, The Theory of Monopoly Capitalism, Nowy Jork 2014.
 
11.
E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1993.
 
12.
A. Gramsci, Pisma Wybrane, t. I, Warszawa 1961.
 
13.
J. Grzymski, Przemiany uniwersytetu w ramach „kultury audytu”. Przyczynek do studium relacji władzy i form kontroli nad nauką oraz szkolnictwem wyższym, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 46.
 
14.
M. Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, Warszawa 2007.
 
15.
I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2004.
 
16.
S. Kozyr-Kowalski, J. Ładosz, Dialektyka a społeczeństwo, wstęp do materializmu historycznego, Warszawa 1972.
 
17.
K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Warszawa 2006.
 
18.
H.I. Schiller, Sternicy świadomości, Kraków 1976.
 
19.
H.I. Schiller, Culture Inc., the corporate takeover of public expression, New York 1991.
 
20.
J. Tittenbrun, Kolonizacja nauki i świata przez kapitał: teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy, Poznań 2014.
 
21.
J. Tittenbrun, Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Poznań 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top