PL EN RU
War migrants from Ukraine. Poles’ opinions on their stay and the extent of assistance
 
More details
Hide details
1
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
 
2
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Opolski
 
 
Publication date: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article discusses the results of four editions of an opinion poll conducted among Poles that dealt with the reception of war migrants from Ukraine and referred to involvement in helping them. It was conducted on a survey panel on: 24.02.2022 (N = 1000), 4.03.2022 (N = 1653), 24.05.2022 (N = 1783), and 21.10.2022 (N = 1774). It showed, among other things, that the level of acceptance of Poles for reception people fleeing the war was high, as it oscillated between 70% and even 80%. Poles’ willingness to help Ukrainians has also been changing since the beginning of the war, as well as the perception of forced migrants in the labour market and in society. Poles showed a high degree of openness, as confirmed by research. They supported, financially, in kind, or through their own involvement, those who sought refuge due to the war. However, the survey also showed Poles’ concerns about the presence of forced migrants.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (22)
1.
Andrejuk K., Postawy wobec imigrantów w świetle wyników Europejskiego Sondażu Społecznego 2014–2015. Polska na tle Europy, Working Paper, 2/2015. Warszawa.
 
2.
Babińska M., Bilewicz M., Górska P., Toruńczyk-Ruiz S., Wypich M., Polacy wobec Ukraińców: Wyniki badań sondażowych zrealizowanych po inwazji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku, «Nauka» 2022, nr 4.
 
3.
Bałamut A., Polska wobec kryzysu imigracyjnego w Unii Europejskiej, [w:] B. Molo (red.), Migracja i uchodźctwo wyzwaniem dla bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku, Kraków 2018.
 
4.
Baszczak Ł., Kiełczewska A., Kukułowicz P., Wincewicz A., Zyzik R., Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2022.
 
5.
Bilewicz M., Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? Kategoryzacje społeczne i temporalne jako warunki skuteczności kontaktu międzygrupowego, «Psychologia Społeczna» 2006, nr 1(2).
 
6.
Ceobanu A.M., Escandell X., Comparative analyses of public attitudes toward immigrants and immigration using multinational survey data: A review of theories and research, «Annual Review of Sociology» 2010, no. 36.
 
7.
Downarowicz P., Wydra A., Zaangażowanie Polaków w aktywną pomoc uchodźcom z Ukrainy, COPOCS Research Brief 1. Warsaw 2022.
 
8.
Duszczyk M., Kaczmarczyk P., War and migration: the recent influx from Ukraine into Poland and possible scenarios for the future, CMR Spotlight 2022, no. 4(39).
 
9.
Facchini G., Mayda A.M., From individual attitudes towards migrants to migration policy outcomes: Theory and evidence, «Economic Policy» 2008, no. 23(56).
 
10.
Grigorieff A., Roth C., Ubfal D., Does information change attitudes towards immigrants? representative evidence from survey experiments. Representative Evidence from Survey Experiments, March 10, 2018. IZA Discussion Papers, no. 10419.
 
11.
Głowiak K., Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców przed i w warunkach europejskiego kryzysu migracyjnego, «Historia i Polityka» 2021, nr 35(42).
 
12.
Hartley L., Pedersen A., Asylum seekers: How attributions and emotion affect Australians’ views on mandatory detention of “the other”, «Australian Journal of Psychology» 2007, no. 59(3).
 
13.
Homel K., Łukasiewicz K., Nowosielski M., Pachocka M., Podgórska K., Wach D., Winiarska A., Foreigners -Varsovians. An overview of actors, actions, and challenges in the Warsaw integration landscape, CMR Spotlight 2023, no. 1(47).
 
14.
Lynn N., Lea S., A phantom menace and the new Apartheid’: the social construction of asylumseekers in the United Kingdom, «Discourse & Society» 2003, no. 14(4).
 
15.
Łodziński S., Migracyjna „panika moralna”? Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj–grudzień 2015, [w:] J. Balicki, W. Necel (red.), Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Warszawa 2017.
 
16.
Mikalauskiene A., Streimikiene D., Mazutaityte-Cepanoniene E., Employers’ Openness to Labour Immigrants, «Economics & Sociology» 2017, no. 10(3).
 
17.
Pedersen A., Watt S., Hanser S., The role of false beliefs in the community’s and the federal government’s attitudes toward Australian asylum seekers, «Australian Journal of Social Issues» 2006, no. 41(1).
 
18.
Ruhs M., Who cares what the people think? Public attitudes and refugee protection in Europe, «Politics, Philosophy & Economics» 2022, 1470594X221085701.
 
19.
Solga B., Kubiciel-Lodzińska S., Maj J., Raport z realizacji badania pn. Postawy mieszkańców województwa opolskiego wobec cudzoziemców, Opole 2021.
 
20.
Staniszewski R., Public perception of refugees from Ukraine, migrants and actions taken by the goverment of Mateusz Morawiecki, 2022, 10.13140/RG.2.2.15314.63689.
 
21.
Sydow K., Których imigrantów przyjmiemy? Społeczno-kulturowe aspekty konstruowania dyskursu samorządowego na temat wspólnoty lokalnej, «LUD», Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 2022.
 
22.
Ward C., Masgoret A.-M., Attitudes toward immigrants, immigration, and multiculturalism in New Zealand: A social psychological analysis, «International Migration Review» 2008, no. 42(1).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top