PL EN RU
The peak of the migration crisis in 2015 vs. the peak of the refugee crisis 2022 – a trial of comparison analysis of the impact on the EU’s “area without borders”
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2023-06-19
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The European Union has experienced major crises of massive influx of third-country nationals across its external borders in the last decade alone. The first of these, known as “the peak migration crisis”, took place in 2015, while the second, incomparably larger one in 2022 pretends to be “the peak refugee crisis”. Undoubtedly, both have had an unprecedented impact on the crossing of EU borders and, at the same time, have significantly affected the functioning of the “area without borders”. However, such significant crises have caused a great degree of terminological confusion, concerning the terms refugee and migrant. In addition, the scale of the influx of Ukrainian citizens into the European Union has surpassed any previous numbers that were described as a crisis and which the EU has ever tried to deal with. The aim of this article is to provide a trial of comparative analysis of these phenomena in the context of their impact on the functioning of the “area without borders”.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (12)
1.
Chmielewska-Kalińska I., Dudek B., Strzelecki P., Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce. Raport z badania ankietowego zrealizowanego przez OO NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2022, https://www.nbp.pl/publikacje/... (3.02.2023).
 
2.
Czerep J., „Arabska Wiosna” nie tylko arabska, «Biuletyn OPINIE FAE» 2011, nr 16, Warszawa, https://fae.pl/biuletynopinief... (31.12.2022).
 
3.
Duszczyk M., Kaczmarczyk P., Wojna i migracja: napływ uchodźców wojennych z Ukrainy i możliwe scenariusze na przyszłość, «CMR Spotlight» 2022, nr 4 (39), https://www.migracje.uw.edu.pl... (12.11.2022).
 
4.
Dziekan M., Zdulski K, Bania R., Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku, Łódź 2020.
 
5.
Fogaš A., Verba V., Ongoing conflicts in the Middle East and their impact on Europe, «European Journal of Geopolitics» 2016, nr 4.
 
6.
Łęczek-Sosna M., Kiesielewicz M., Europa szuka rozwiązań, «Gazeta Policyjna» 2018, nr 159, https://gazeta.policja.pl/997/... (12.11.2022).
 
7.
Łotocki Ł., Kryzys imigracyjny w 2015 roku a bezpieczeństwo wewnętrzne na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, «Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny» 2021, nr 1(183).
 
8.
Mokrzycka K., Ilu Ukraińców uciekło przed wojną? Kryzys migracyjny z 2015 roku nie wytrzymuje porównania pod względem liczby uchodźców, 6 czerwca 2022, https://300gospodarka.pl/news/... (10.10.2022).
 
9.
Paszkowicz M., Hrynenko A., Przyczyny i skutki migracji zarobkowych z Ukrainy do Polski, «Studia Oeconomica Posnaniensia» 2019, vol. 7, no. 4.
 
10.
Szachoń-Pszenny A., Wojna w Ukrainie jako czynnik zmiany zasad przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, «Wschodni Rocznik Humanistyczny» 2023, nr 1.
 
11.
Trubalska J., Wielowymiarowe zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, «Przegląd Geopolityczny» 2017, nr 19.
 
12.
Zupančič J., The European refugee and migrant crisis and Slovenian response, «European Journal of Geopolitics» 2016, nr 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top