PL EN RU
RUSSIAN PROPAGANDA OFFENSIVE. THE CASE OF UKRAINE
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2019-12-18
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of Russian propaganda offensive is important and worth examining for several reasons: firstly, it concerns states that Poland borders with and are important in its foreign and security policy; secondly, Poland is exposed to the Russian propaganda and the level of social awareness of it is low; thirdly, there is visible intensification since 2013 of Russian informative and cultural offensive, not only towards Ukraine, but also towards member states of the EU and NATO, so towards Poland too. Propaganda offensive is conducted by Russia by wide array of means and methods, including “the Russian Word” concept, method of creation the enemies, creating its own narration and its popularization through the Russian mass media and the Russians and Russian-speaking minority living in Ukraine. The aim of the article is not only the analysis of Russian propaganda towards Ukraine, the state that is crucial for Russian reintegration and neoimperial projects, but also the analysis of counteroffensive actions taken by Kyiv.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (23)
1.
Analysis of Russia’s Information Campaign Against Ukraine. Examining non-military aspects of the crisis in Ukraine from a strategic communications perspectives, NATO Strategic Communications Centre of Excellence, Riga 2015.
 
2.
Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, „Punkt Widzenia OSW” maj 2014, nr 42.
 
3.
Darczewska J., The Information War on Ukraine. New Challenges, „Cicero Foundation Great Debate Paper” December 2014, nr 14/08.
 
4.
Darczewska J., Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwanie?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Wojna hybrydowa”, Wydanie specjalne, 2015.
 
5.
Dziob A., Badanie narracji – między psychologią, socjologią a językoznawstwem, „Kwartalnik Językoznawczy” 2010, nr 2 (2).
 
6.
Ellul J., Propaganda, New York 1965.
 
7.
Jaroszewicz M., Dubas A., Roczny bilans rosyjskiego programu repatriacyjnego, OSW, „Tydzień na Wschodzie” 22.08.2007, nr 19.
 
8.
Jowett G.S., O’Donnell V., Propaganda and Persuasion, Beverly Hills 1986.
 
9.
Kłysiński K., Żochowski P., Koniec mitu bratniej Białorusi? Uwarunkowania i przejawy rosyjskiego soft power na Białorusi po 2014 roku, „Prace OSW” listopad 2016, nr 58.
 
10.
Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007.
 
11.
Meister S., Isolation and Propaganda. The Roots and Instruments of Russia’s Disinformation Campaign, Paper Series, 2015–2016, nr 6.
 
12.
Snegovaya M., Putin’s Information Warfare in Ukraine. Soviet Origins of Russia’s Hybrid Warfare, Russia Report I, Institute for the Study of War, September 2015.
 
13.
Sobják A., Czy droga do „Noworosji” prowadzi przez Naddniestrze?, „Biuletyn PISM”, nr 109 (1221), 3.10.2014, https://www.pism.pl/files/?id_... (dostęp: 20.09.2017).
 
14.
Topolski I., Działania Federacji Rosyjskiej w regionie, [w:] B. Bojarczyk, A. Ziętek (red.), Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Lublin 2008.
 
15.
Willems E., A Way of Life and Death: Three Centuries of Prusian-German Militarism, Nashville 1986.
 
16.
Wilson A., Four Types of Russian Propaganda, Stop.Fake.org, 13.12.2015, http://www.stopfake.org/en/and....
 
17.
Wojciechowski M., Rosja trzyma Ukrainę w garści, „Gazeta Wyborcza” z 2.03.2012.
 
18.
Wojciechowski M., Tajna historia przejmowania Ukrainy przez Rosję, „Gazeta Wyborcza” z 1.03.2012.
 
19.
Żebrowski A., Żmigrodzka M., Media uczestnikami walki informacyjnej, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne” 2012, nr 9.
 
20.
Владимир Путин: Россия оставляет за собой право защитить проживающее в Крыму русскоязычное население, RT, 2.03.2014, https://russian.rt.com/article....
 
21.
Закон України Про кінематографію (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 22, ст.114), із змінами, внесеними згідно із Законами, Верховна Рада України, http://zakon3.rada.gov.ua/laws....
 
22.
Положення про Міністерство інформаційної політики України Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 2, Верховна Рада України, http://zakon3.rada.gov.ua/laws....
 
23.
Святейший Патриарх Кирилл призвал Предстоятелей Поместных Церквей возвысить голос в защиту православных христиан востока Украины, 14.08.2014, Русская Православная Церковь, https://mospat.ru/ru/2014/08/1....
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top