PL EN RU
Peripheral capitalism of the Visegrad group states – selected issues
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Public Administration, Collegium of Socio-Economics, Warsaw School of Economics
 
 
Data publikacji: 05-07-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The article presents different models of capitalism with special regard to those occurring in the countries of Central and East Europe after 1989. Next the reasons why in the Vysegrad Group countries, among others, the model of capitalism called peripheral, dependent, imitative or hybrid was shaped and got strengthened. A separate subject of reflections is the issue of further economic development.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (8)
1.
Grosse T.G., Egzogeniczna gospodarka w Polsce. Model kapitalizmu wynikający z przemian politycznych, «Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy» 2012, vol. 24.
 
2.
Hall P., Soskice D., Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford 2001.
 
3.
Jasiecki K., Polityka publiczna wobec kapitału zagranicznego. Kapitalizm zależny?, «Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies» 2014, No. 4 (4).
 
4.
King L.P., Szelényi I., Post-Communist Economic Systems, [in:] N.J. Smelser, R. Swedberg (eds.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton 2005.
 
5.
Kleer J., Europa Środkowo-Wschodnia: peryferyjny i imitacyjny kapitalizm, «Przyszłość» 2016, No. 3 (35).
 
6.
Próchniak M., Gardawski J., Lissowska M., Maszczyk P., Rapacki R., Sulejewicz A., Towalski R., Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej, Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020.
 
7.
Rapacki R. (ed.), Kapitalizm patchworkowy w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2019.
 
8.
Rapacki R., Gardawski J., Czerniak A., Horbaczewska B., Karbowski A., Maszczyk P., Próchniak P., Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej: przegląd badań, «Ekonomista» 2018, No. 5.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top