PL EN RU
Health Protection, Healthand Human Life as Key Areas of Risk During the COVID-19 Pandemic in Poland
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2022-10-10
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The text compares the direct and indirect effects of the COVID-19 pandemic in the area of health, looking at them from the short and long-term perspective. The fields of analysis selected in this way also included issues such as deficits persisting after the end of treatment or the health consequences of lifestyle changes as a result of restrictions related to the pandemic or the transition to a remote work/study. An important thread of reflection is also the impact of the pandemic on the psyche of Poles in relation to specific socio-demographic features. A particularly important topic was the issue of the health debt and its consequences for the health of Polish society – both in the context of already identified deficits and problems that may arise in the future.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (19)
1.
Babicki M., Mastalerz-Migas A., Występowanie zaburzeń lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID-19, «Psychiatria Polska» 2020, nr 188.
 
2.
Bakalarczyk R., Kocejko M., Sytuacja opiekunów rodzinnych osób starszych w czasie pandemii COVID-19, Raport z badania, Instytut Polityki Senioralnej, Warszawa 2021.
 
3.
Buchelt B., Kowalska-Babko J., Masłyk T., Ostatni zgasi światło. Nastroje polskich lekarzy w postpandemicznej rzeczywistości, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2021.
 
4.
Budzyńska N., Moryś J., Poziom objawów lęku oraz depresji w trakcie izolacji związanej z pandemią „korona wirusa” – wirusa SARS-CoV-2 w określonych grupach społecznych, «Polskie Forum Psychologiczne» 2021, t. 26, nr 4.
 
5.
Carfì A., Bernabei R., Landi F., Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19, «JAMA» 2020, nr 324 (6), s. 603–605, doi:10.1001/jama.2020.12603.
 
6.
Czerwiński A., Nadmierna śmiertelność w Polsce w 2020 r., Working Paper nr 1, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2021.
 
7.
Długosz P., Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie, CeDeWu, Warszawa 2021.
 
8.
Gambin M. i in., Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19 – raport z pierwszej fali badania podłużnego, http://psych.uw.edu.pl/wp-cont... (14.02.2022).
 
9.
Grzelak Sz., Żyro D., Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego, Warszawa 2021.
 
10.
Heitzman J., Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, «Psychiatria Polska» 2020, vol. 54 (2).
 
11.
Jagielska B., Wyzwania związane z procesem diagnostyki raka jelita grubego w okresie pandemii COVID-19 z perspektywy praktyki klinicznej ośrodka referencyjnego [w:] Wyzwania diagnostyki i leczenia raka jelita grubego, AMGEN 2021, https://innowo.org/userfiles/p... (11.06.2022).
 
12.
Kiełczewska A., Cyberprzemoc w czasach zarazy (31.10.2020), www.e-pedagogika.pl (14.02.2022).
 
13.
Kozański Z., Zdalna edukacja w opiniach młodzieży łódzkich liceów. Radzenie sobie z nauką oraz kondycja psychiczna uczniów w okresie epidemii, izolacji społecznej i zdalnego nauczania, raport z badań, Poradnia dla Młodzieży, Łódź 2020.
 
14.
Lusawa A., Pinkas J., Zgliczyński W., Mazurek M., Wierzba W., Nieprawdziwe informacje w zakresie szczepień jako wyzwanie dla zdrowia publicznego, «Zdrowie Publiczne i Zarządzanie» 2019, vol. 17.
 
15.
Murkowski R., Nadmierna umieralność w Polsce podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku, «Wiadomości statystyczne. The Polishstatistician» 2021, vol. 66.
 
16.
Penkala-Gawęcka D., COVID-19, niepewność, lęk i nadzieja. W poszukiwaniu skutecznego leku, «Lud» 2020, t. 104.
 
17.
Sideris E., Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19, «Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka» 2021, nr 2 (XLIII).
 
18.
Tomaszewska M., Domienik J., Profilaktyka i dług zdrowotny w okresie pandemii, [w:] Kapitał Zdrowia 2020. Pandemia: punkt zwrotny dla benefitów pracowniczych, raport Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2020.
 
19.
Żakowiecki P., Helak M., Usługi publiczne w kryzysie: pandemia w ochronie zdrowia, Polityka Insight, Warszawa 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top