PL EN RU
THE ORIGIN AND EVOLUTION OF CONSTITUTIONALISM IN KAZAKHSTAN
 
More details
Hide details
1
profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the birth of the political system of Kazakhstan. This state has a very long and rich experiences constitutional. But keep in mind that the concept of the state in tribal societies is moving on the ground Asia European concepts. The traditional form of the Khanate, it is difficult yet seen in modern terms the state. However, the historiography of Kazakhstan strongly refers to the ancient manifestations of statehood, sometimes even trying to look a little “over the top”, which certainly is a way of building a national identity and, in the case of a relatively new and young state organisms it is trivial, and thus also your way clear. In the evolution of constitutionalism Kazakh usually indicates three fundamental stages. The first stage is the period preceding the rise of the Soviet Union. It is strongly emphasized, mainly to prove that the open structure of the Kazakh state was earlier than the state associated with the Soviet Union. The second stage in the development of Kazakhstan is the Soviet period. This period had fundamental consequences for the state. During this period appeared as the first real constitution of Kazakhstan. The end of this period sealed the turn of the modern Kazakhstan as an independent country. Hence, the third and final stage in the history of constitutionalism Kazakhstan step is called. constitutionalism independent.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (19)
1.
E.A. Abil’, Istoriâ gosudarstwa i prawa Respubliki Kazachstan s drevnejšich vremen do 1992 godu, Astana 2001.
 
2.
S.K. Amandykova, Stanovlenie doktriny konstituconalizma v Kazachstane, Karaganda 2002.
 
3.
M.T. Bajmachanov, Stanovlenie gosudarstva i konstitucionnyj process v Respublike Kazachstan, Almaty 2000.
 
4.
T. Bodio, T. Mołdawa, Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Warszawa 2007.
 
5.
K.N. Burchanov, B.K. Sultanov, B.G. Ajagan, Sovremiennia politiczeskaja istoria Kazachstana (1986–2006 gg.), Almaty 2006.
 
6.
A. Czajowski, Republika Kazachstanu, [w:] W. Baluk, A. Czajowski (red.), Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 2007.
 
7.
Kazachstan: etapy gosudarstvennosti. Konstitucionnyje akty, Almaty 1997.
 
8.
E.K. Nurpeisov, E.K. Kotov, Gosudarstvo Kazachstan: ot chanskoj vlasti k prezidentskoj respublike, Ałmaty 1995.
 
9.
A. Nysanbaev, M. Mašan, Ž. Murzalin, A. Tulegov, Èvoluciâ političeskoj sistemy Kazachstana, Almaty 2001, t. I.
 
10.
Ż. Saadanbiekov, Avtoritarizm i demokratia na vostokie, Almaty 2003.
 
11.
G.S. Sapargaliev, Konstitucionnoe pravo Respubliki Kazachstan, Almaty 2002.
 
12.
G.S. Sapargaliev, A. Bulgakbaev (opr.), Sobranie zakonodatel’stva Kazachskoj Avtonomnoj Sovetskoj Socialističeskoj Respubliki (1920–1938), Alma- -Aty 1969.
 
13.
S. Sartaev, L. Nazarkulova, Stanovlenie Konstitucii Respubliki Kazachstan (problemy i perspektivy), Almaty 2002.
 
14.
J. Szymanek, Konstytucyjne wyznaczniki pozycji ustrojowej parlamentu w przestrzeni poradzieckiej: casus Azji Centralnej, „Studia Prawnicze” 2008, nr 2.
 
15.
J. Szymanek, Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Warszawa 2013.
 
16.
P. Załęski, Elity władzy politycznej Kazachstanu, Warszawa 2006.
 
17.
P. Załęski, Zmiana i stabilność systemu politycznego Kazachstanu, [w:] J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Warszawa 2010.
 
18.
E. Zieliński, Procesy odrodzenia narodowego i państwowego republik, [w:] E. Zieliński (red.), Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, Warszawa 1993.
 
19.
I. Zwjagielskaja, Stanovlenie gosudarstv centralnoj Azji. Političeskije processy, Moskva 2009.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top