PL EN RU
Policy towards the Judiciary as a symptom the transformation of the Polish political system in years 2015–2020
 
More details
Hide details
1
Institute of Political Science at the University of Wrocław
 
 
Publication date: 2020-11-12
 
 
Studia Politologiczne 2020;58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article provides an analysis of PiS1. actions with respect to the judiciary. PiS is the ruling party in Poland since 2015. It implemented very deep institutional reforms and took intensive communication measures of propaganda-like discrediting nature which brought significant political consequences. Firstly, the principles of rule of law and separation of powers were breached leading to a departure from standards of liberal democracy. Secondly, very strong polarisation of attitudes occurred in the society and legal elites with respect to the introduced reforms, causing politicisation of the judiciary and confrontation inside the judiciary between those in favour and those against the government’s actions.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (26)
1.
A. Antoszewski, Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016.
 
2.
T. Carothers, The Rule of Law Revival, «Foreign Affairs» 1998, Vol. 77, No. 2.
 
3.
L. Diamond, Developing Democracy. Towards Consolidation, Baltimore 1999.
 
4.
J. Ferejohn, F. McCall Rosenbluth, Ch. Shipan, Comparative judicial politics, https://papers.ssrn.com/sol3/p... (14.01.2020).
 
5.
J.L. Gibson, Judicial Institutions, [in:] R.A. Rhodes, S.A. Binder, B.A. Rockman (eds.), The Oxford Handbook of Political Institutions, Oxford 2006.
 
6.
B. Grabowska-Moroz, M. Szuleka, „Od kadr się zaczęło”, czyli o skutkach nowelizacji z 12.07.2019 r. ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, [in:] Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek (eds.), Konstytucja. Praworządność. Władza Sądownicza. Aktualne problem trzeciej władzy w Polsce, Warszawa 2019.
 
7.
A. Grzelak, Kadrowa reforma Sądu Najwyższego jako odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości- próba nieudana, [in:] Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek (eds.), Konstytucja. Praworządność. Władza Sądownicza. Aktualne problem trzeciej władzy w Polsce, Warszawa 2019.
 
8.
C. Guarnieri, Courts as an Instrument of Horizontal Accountability: The Case of Latin Europe, [in:] J.M. Maravall, A. Przeworski (eds.), Democracy and the Rule of Law (Cambridge Studies in the Theory of Democracy), Cambridge 2003.
 
9.
R. Hirschl, Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, London 2007.
 
10.
J. Kędzierski, O niezależność prokuratury – w kręgu faktów i mitów, «Prokuratura i Prawo» 2009, nr 1.
 
11.
T. Koopmans, Courts and Political Institutions: A Comparative View, Cambridge 2003.
 
12.
K. Kovacs, K.L. Scheppele, The fragility of an independent judiciary: Lessons from Hungary and Poland – and the European Union, «Communist and Post-Communist Studies» 2018, Vol. 51, Issue 3.
 
13.
D. Landau, Populist Constitutions, «The University of Chicago Law Review» 2018, Vol. 85, No. 2.
 
14.
S. Levitsky, D. Ziblatt, Tak umierają demokracje, Łódź 2018.
 
15.
D. Mazur, Sędziowie pod specjalnym nadzorem, czyli „wielka reforma” wymiaru sprawiedliwości, [in:] Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek (eds.), Konstytucja. Praworządność. Władza Sądownicza. Aktualne problem trzeciej władzy w Polsce, Warszawa 2019.
 
16.
W. Merkel, Embedded and defective democracies, «Democratization» 2004, Vol. 11, No. 5.
 
17.
B. Nowotarski, Jak budować a jak burzyć demokrację, Warszawa 2012.
 
18.
A. Rakowska-Trela, Krajowa Rada Sądownictwa po wejściu w życie nowelizacji z 8.12.2017 r. – organ nadal konstytucyjny czy pozakonstutycyjny, [in:] Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek (eds.), Konstytucja. Praworządność. Władza Sądownicza. Aktualne problem trzeciej władzy w Polsce, Warszawa 2019.
 
19.
K.L. Scheppele, Autocratic legalism, «The University of Chicago Law Review» 2018, Vol. 85, No. 2.
 
20.
K.L. Scheppele, The Rule of Law and the Frankenstate: Why Governance Checklists Do Not Work, «Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions» 2013, Vol. 26, No. 4.
 
21.
P.M. Shane, Interbranch Accountability in State Government and the Constitutional Requirement of Judicial Independence, «Law and Contemporary Problems» 1998, Vol. 61, No 3.
 
22.
D. Skrzypiński, Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego. Studium politologiczne, Wrocław 2009.
 
23.
P. Solomon, Courts and Judges in Authoritarian Regimes, «World Politics» 2007, Vol. 60, Issue 1.
 
24.
A. Stepan, C. Skach, Modele konstytucyjne a umacnianie demokracji, «Państwo i Prawo», 1994, No. 4.
 
25.
M. Weber, Gospodarka i Społeczeństwo, Warszawa 2002.
 
26.
F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top