PL EN RU
CONSEQUENCES OF COLOR REVOLUTIONS IN THE POST-SOVIET AREA
 
More details
Hide details
1
profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-12-27
 
 
Studia Politologiczne 2014;33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Political events that took place at the end of 2003 in Georgia, in 2004 in Ukraine and in 2005 in Kyrgyzstan are popularly called Rose, Orange and Tulip Revolution or collectively: Color Revolutions in the Post-Soviet space. At the first glance term “revolution” may seem to be appropriate. From a decade long perspective one may notice that the revolutionary changes in the political systems of Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan did not take place, though. However, their consequences show that the political utility of calling them revolutionary outweighs the extent of the true political change.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (34)
1.
P.D’Anieri, Explaining the Success and Failure of Post-Communist Revolutions, „Communist and Post-Communist Studies” 2006, nr 3.
 
2.
V. Avioutskii, Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007.
 
3.
T. Bodio, Majdan po azjatycku (festiwal rewolucji aksamitnych), „Pogranicze” 2006, nr 1.
 
4.
T. Bodio, Psychologiczne uwarunkowania transformacji systemowej w Polsce, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003.
 
5.
T. Bodio, Rewolucja kirgiska jako „efekt domina” w polityce, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory Polityki 3, Warszawa 2005.
 
6.
T. Bodio, Z problematyki badawczej nad teorią i metodologią transformacji, elit politycznych i ich liderów w WNP, [w:] T. Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP, tom 1, Warszawa 2010.
 
7.
V.J. Bunce, S. Wolchnik, Favorable Conditions and Electoral Revolutions, „Journal of Democracy” 2006, nr 4.
 
8.
T. Carothers, The Backlash Against Democracy Promotion, „Foreign Affairs” 2006, nr 2.
 
9.
T. Carothers, The End of the Transition Paradigm, „Journal of Democracy” 2002, nr 13.
 
10.
A. Eberhardt, Rewolucja, której nie było. Bilans pięciolecia „pomarańczowej” Ukrainy, OSW, Warszawa 2009.
 
11.
Ch.H. Fairbanks, Georgia’s Rose Revolution, „Journal of Democracy” 2004, nr 2.
 
12.
P. Grochmalski, Kazachstan. Studium politologiczne, Toruń 2006.
 
13.
G.P. Herd, Colorful Revolutions and the CIS. ‘Manufactured’ versus ‘Managed’ Democracy?, „Problems of Postcommunism” 2005, nr 2.
 
14.
S.F. Jones, The Rose Revolution: a Revolution without Revolutionaries?, „Cambridge Review of International Affairs” 2006, nr 1.
 
15.
A. Karatnycky, Ukraine’s Orange Revolution, „Foreign Affairs”, March/April 2005 http://www.foreignaffairs.com/... ukraines-orange-revolution (27.11.2013).
 
16.
A. Khamidov, Clan Politics as the Base of Kyrgyzstan’s Political Crisis, www.cacianalyst.org/?q=node/118/print (28.08.2013).
 
17.
K. Kozłowski, Iluzje rewolucji. Rewolucja Róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011.
 
18.
K. Kozłowski, Kolory rewolucji, Warszawa 2012.
 
19.
K. Kozłowski, Rewolucja tulipanów. Geneza, przebieg, następstwa, Warszawa 2009.
 
20.
S. Levitsky, L.A. Way, The Rise of Competitive Authoritarianism, „Journal of Democracy” 2002, nr 2.
 
21.
J. Matsijewskij, Elity ukraińskie przed i po rewolucji pomarańczowej, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski, (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Warszawa 2010.
 
22.
J. Matsijewskij, Transformacja reżimu politycznego na Ukrainie przed i po pomarańczowej rewolucji (interpretacja instytucjonalna), [w:] T. Bodio [red.], Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, Warszawa 2010, t. 1.
 
23.
M. McFaul, Transitions from Postcommunism, „Journal of Democracy” 2005, nr 3.
 
24.
A. Tastenov, A. Ustimenko, A conceptual Framework of the Velvet Revolution Phenomenon in FSU, Kazachstański Instytut Studiów Strategicznych, http://www.kisi.kz/img/docs/en..., s. 3 (29.10.2013).
 
25.
A. Tastenov, The Color Revolution Phenomenon: from Classical Theory to Unpredictable Practices, „Central Asia and the Caucasus” 2007, nr 1 (43).
 
26.
J.D. Tatum, Democratic Transition in Georgia: Post-Rose Revolution Internal Pressures on Leadership, „Caucasian Review of International Affairs” 2009, vol. 3.
 
27.
P. Trzaskowski, Gruzińska „rewolucja róż”. Zachód i idea Zachodu a przemiany polityczne w Gruzji, Warszawa 2009.
 
28.
K. Tsikhelashvili, Georgia four years after the Rose Revolution, European Stability Initiative, http://www.esiweb.org/pdf/esi_... (12.11.2013).
 
29.
L.A. Way, Rapacious individualism and Political Competition in Ukraine, 1992–2004, [in:] P. D’Anieri, T. Kuzio (eds.), Aspects of the Orange Revolution . Democratization and Elections in Post-Communist Ukraine, Stuttgart 2007.
 
30.
A. Wilson, Foreign Intervention in the 2004 Elections: ‘Political Technology’ versus NGOs, [in:] A. Umland, I. Bredies, V. Jakuszyk (eds.), Aspects of the Orange Revolution 3. The Context and Dynamics of the 2004 Ukrainian Presidential Elections, Ibidem-Verlag, Stuttgart 2007.
 
31.
A. Akajew, Думаю о будушчем с оптимизмом. Размшляния о внешной политике и мироустройстве, Biszkek 2004.
 
32.
С. Кара-Мурза, Революции на эксорт, Moskwa 2006.
 
33.
Д. Кондрашов, Антуроссийский фронт: направления нородения, [w:] Россия и „санитаный кордон”, Moskwa 2005.
 
34.
Й. Шевцов, Болтийско-Каспийский Майдан, „Северный Ковказ” 2005, nr 30.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top