PL EN RU
Citizens in the “Realm of Anti-Politics”
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
SŁOWA KLUCZOWE
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (13)
1.
Clarke N., Jennings W., Moss J., Stoker G., The Good Politician. Folk Theories, Political Interaction, and the Rise of Anti-Politics, Cambridge University Press, 2018.
 
2.
Freeden M., Democracy dis-integrated: the current conceptual confusion, «Journal of Political Ideologies» 2020, vol. 25, no. 1.
 
3.
Grygieńć J., Demokracja na rozdrożu. Deliberacja czy partycypacja polityczna?, Universitas, 2017.
 
4.
Hay C., Why We Hate Politics, Polity Press, 2007.
 
5.
Hay C., Stoker G., Revitalising politics: Have we lost the plot?, «Representation» 2009, vol. 45, no. 3.
 
6.
Howard D., Between Politics and Antipolitics. Thinking about Politics after 11/9, Palgrave Macmillan, 2016.
 
7.
Jenkins L., The difference genealogy makes: strategies for politicization or how to extend capacities for autonomy, «Political Studies» 2010, vol. 59, no. 1.
 
8.
Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, [in:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (eds.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warsaw 2009.
 
9.
Mete V., Four types of anti-politics: Insights from the Italian case, «Modern Italy» 2010, vol. 15, no. 1.
 
10.
Müller J.-W., What is populism?, University of Pennsylvania Press, 2017.
 
11.
Pierzchalski F., Politics as a fuzzy subject of research, [in:] M. Karwat, F. Pierzchalski, M. Tobiasz (eds.), Constituents of Political Theory. Selected Articles of the Warsaw School of Political Theory, Warsaw 2021.
 
12.
Szahaj A., Kapitalizm przeciwko demokracji, [in:] S. Józefowicz. M. Kassner, L. Nowak (eds.), Między rozumem a mitem. Księga ofiarowana Profesorowi stanisławowi Filipowiczowi w rocznicę siedemdziesiątych urodzin, Warsaw 2023.
 
13.
Truffelli M., Zambernardi L., Taking Modernity to Extremes: On the Roots of Anti-Politics, «Political Studies Review» 2021, vol. 19, no. 1.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top