PL EN RU
IMPACT OF POLITICIANS IN MEDIA AND MEDIA FOR POLITICIANS. MODEL TYPOLOGY INTERDEPENDENCE
 
 
More details
Hide details
1
magister nauk politycznych
 
 
Publication date: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to show the relations between politics and the media. The author shows both the nature of the influence politicians have on the media and the impact that the media, regarding their nature and specifics have on politics and political institutions. The author creates a system of interdependence, which range far beyond the legal regulations and deconstructs colloquial myths of the „fourth power of the media” and mediatisation of politics.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (16)
1.
Adamowski J., Czwarty Stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii, Warszawa 2006.
 
2.
Annusewicz A., Piontek D., Polityka popularna: celebrytyzacja polityki, politainment, tabloidyzacja, [w:] Polityka popularna. Polityka i popkultura, „e-Politikon” 2013, nr 5.
 
3.
Brachfogel M., Mass media. Narzędzie czy podmiot władzy, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Współczesne oblicza mediów, Toruń 2007.
 
4.
Goban-Klas T., Granice wolności mediów, [w:] Z. Bauer (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
 
5.
Goban-Klas T., Media: od „czwartej” do „pierwszej” władzy, [w:] M. Magoska (red.), Media, władza, prawo, Kraków 2005.
 
6.
Heywood A., Politologia, Warszawa 2011.
 
7.
Jaskiernia A., Czynniki oddziałujące na zachowania mediów masowych w procesach wyborczych, [w:] M. Szpunar (red.), Media – między władzą a społeczeństwem, Rzeszów 2007.
 
8.
Jastrzębski J., Ani pierwsza, ani czwarta, [w:] M. Sokołowski (red.), Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, Warszawa 2007.
 
9.
Jędrzejewski S., Media publiczne w procesie politycznym. Między niezależnością a uległością, [w:] M. Sokołowski (red.), Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, Warszawa 2007.
 
10.
Karwat M., Mit niezależności i obiektywizmu mediów, [w:] D. Waniek, J.W. Adamowski (red.), Media masowe w praktyce społecznej, Warszawa 2007.
 
11.
Legutko P., Rodziewicz D., Mit czwartej władzy, Poznań 2011.
 
12.
Magoska M. (red.), Media, władza, prawo, Kraków 2005.
 
13.
Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
 
14.
Seklecka A., Polityka – media, manipulacja medialna, Toruń 2012.
 
15.
Szot L., Polityzacja mediów publicznych, [w:] M. Sokołowski (red.), Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, Toruń 2009.
 
16.
Szpunar M. (red.), Media – między władzą a społeczeństwem, Rzeszów 2007.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top