PL EN RU
The constitutional status of the Sejm in the political system of the Republic of Poland
 
More details
Hide details
1
University of Bialystok, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-06
 
 
Studia Politologiczne 2020;57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this article is to evaluate or to determine the constitutional status of the Sejm of the Republic of Poland in the light of the basic principles of the political system. The position of the lower chamber of the Polish parliament is presented in turn against the backdrop of four principles: the sovereignty of the Nation, political representation, political pluralism, and the separation and balancing of powers. In the context of the latter principle, the relationship between the Sejm and the executive is also presented.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (20)
1.
A. Bałaban, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2005.
 
2.
B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012.
 
3.
S. Bożyk, Partie polityczne a Sejm RP, Warszawa 2006.
 
4.
S. Bożyk, Sejm w systemie organów państwowych RP, Warszawa 2009.
 
5.
S. Bożyk, The Sejm in the System of Organs of Power in the Republic of Poland, [in:] The Polish Sejm. An Overview, Warsaw 2011.
 
6.
S. Bożyk (ed.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.
 
7.
L. Garlicki, M. Zubik (eds.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2016.
 
8.
M. Grzybowski (ed.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 
9.
M. Kruk, Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2009.
 
10.
G. Kuca, Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 roku, Warszawa 2014.
 
11.
R. Mojak, Parlament a rząd w ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 
12.
R. Mojak (ed.), Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2000.
 
13.
W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Kraków 2004.
 
14.
W. Skrzydło (ed.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2008.
 
15.
W. Sokolewicz (ed.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998.
 
16.
J. Szymanek, Theory of Political Representation, Peter Lang 2015.
 
17.
J. Szymanek (ed.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018.
 
18.
E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992.
 
19.
E. Zwierzchowski (ed.), Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Katowice 2000.
 
20.
A. Żukowski, System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top