PL EN RU
Social Engineering Strategies for the Monopolization of Power
 
More details
Hide details
1
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main purpose of the article is to present social engineering as a strategy of social management aimed at monopolizing political power. Social engineering strategies are based on the broad ambitions of steering systems and the long horizon of social changes planning. Social engineering here, is closer to culture engineering, socialization, indoctrination aimed not only at modifying the behavior of controlled systems, but above all at causing permanent changes in the structure of values, emotions, myths, archetypes, and stereotypes. The author presents the main levels, directions of social engineering strategies resulting in a monopoly of political power in areas of: communication, culture, socialization, influence and decision making.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (32)
1.
G.A. Almond, S. Verba, The Civic Culture, Boston 1965.
 
2.
A. Fligel, Teoria pluralizmu wartości Isaiaha Berlina jako narzędzie analizy politologicznej, «Studia Politologiczne» 2019, vol. 53.
 
3.
J. Goćkowski, Traktat o inżynierii polityki, Pułtusk 2009.
 
4.
E. Goffman, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Sopot 2011.
 
5.
S. Hassan, Psychomanipulacja w sektach, Łódź 1999.
 
6.
M. Karwat, Makiaweliczna taktyka walki politycznej, «Studia Politologiczne» 2005, vol. 9.
 
7.
M. Karwat, Podstawy socjotechniki, Warszawa 2014.
 
8.
G. Knopp, Dzieci Hitlera, Warszawa 2008.
 
9.
T. Kocowski, Taktyka i strategia kierowania motywacja ludzką w skali masowej, [w:] A. Podgó- recki (red.), Socjotechnika. Style działania, Warszawa 1972.
 
10.
M. Kołodziejczak, Naukowy i praktyczny status współczesnej socjotechniki, [w:] P. Pawełczyk (red.), Dwa oblicza socjotechniki, Poznań 2006.
 
11.
J. Kossecki, Tajniki sterowania ludźmi. Warszawa 1984.
 
12.
T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Prakseologia. Część I, Wrocław 1999.
 
13.
T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1975.
 
14.
E.C. Król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania, Warszawa 1999.
 
15.
N. Machiavelli, Książę, Wrocław 1979.
 
16.
M.K. Mlicki, Socjotechnika. Zagadnienia etyczne i prakseologiczne, Wrocław 1986.
 
17.
M.K. Mlicki, Socjotechnika. Zagadnienia etyczne i prakseologiczne, Wrocław–Warszawa–Kra- ków–Gdańsk–Łódź 1986.
 
18.
P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2000.
 
19.
P. Pawełczyk, D. Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999.
 
20.
A. Podgórecki, Pięć funkcji socjologii, [w:] A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Praktyczne zastosowanie socjologii, Warszawa 1968.
 
21.
A. Podgórecki, Socjotechniczne wątki w twórczości Machiavellego, [w:] A. Tomasiak-Brzost (red.), Niccolo Machiavelli. Paradoksy losów doktryny, Warszawa 1973.
 
22.
A. Podgórecki, Zasady socjotechniki, Warszawa 1966.
 
23.
K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, Warszawa 1993.
 
24.
T. Pszczołowski, Zasady sprawnego działania, Warszawa 1979.
 
25.
P. Sztompka, Dylematy wielkiej transformacji a szanse socjotechniki, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 1992, nr 1.
 
26.
M. Tyrała, Wpływ rywalizacji politycznej na proces konsolidacji demokracji w Polsce w latach 1991–2011, «Studia Politologiczne» 2018, vol. 47.
 
27.
M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.
 
28.
I. Witkowski, Propaganda III Rzeszy, Warszawa 2008.
 
29.
T. Witkowski, Psychomanipulacje. Jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić, Wrocław 2004.
 
30.
P. Załęcki, Kulturowe instrumentarium panowania, [w:] R. Paradowski, P. Załęcki (red.), Kulturowe instrumentarium panowania, Toruń 2002.
 
31.
A. Zinowiew, Homo sovieticus, Londyn 1984.
 
32.
M. Żyromski, Propaganda w systemach totalitarnych, Poznań 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top