PL EN RU
MP’s formal immunity in parliamentary discussions (as exemplified by Print No. 433/VI term)
 
More details
Hide details
1
Katedra Nauk Prawnych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
Publication date: 2021-04-26
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The construct of parliamentary formal immunity has so far been the subject of five bills amending the Constitution of the Republic of Poland, provoking discussion on the desirability of maintaining the immunity in the Polish political system. The purpose of this study is to present the basic hypotheses of the changes proposed in this area and to analyze the arguments raised for and against the continued validity of Art. 105 section 3 of the Polish Constitution in its current wording. To illustrate the course of parliamentary work on limiting the protection of the MPs, a representative example, accumulating classic elements of discussions on the legitimacy of changes in the formal approach to parliamentary immunity, was used as a study of the legislative process accompanying print No. 433/VI cad.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
two double-anonymous peer reviews
 
REFERENCES (19)
1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 
2.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.
 
3.
Buczkowski Ł., Próby ograniczenia immunitetu parlamentarnego w projektach zmiany Konstytucji RP, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2020, Nr 1.
 
4.
Chruściak R., Projekty zmian w Konstytucji RP, http://www.54zjazdkatedr.uwb.e... (17.10.2020).
 
5.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
 
6.
Garlicki L., Art. 105, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001.
 
7.
Grajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.
 
8.
Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.
 
9.
Granat M., Immunitet parlamentarny w Polsce na tle unormowań i praktyki w innych krajach europejskich, [w:] J. Mordwiłko, W. Odrowąż-Sypniewski, P. Chybalski, R. Tymiński (opr.), Status posła. Część I. Wybór ekspertyz prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2007.
 
10.
Kozłowski S., Immunitet jako przedmiot dyskusji o przywilejach parlamentarzystów, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 45.
 
11.
Kudej M., Ocena projektów ustaw zmieniających koncepcję immunitetu parlamentarnego (druki sejmowe nr 72 i 71), [w:] J. Mordwiłko, W. Odrowąż-Sypniewski, P. Chybalski, R. Tymiński (opr.), Status posła. Część I. Wybór ekspertyz prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2007.
 
12.
Ławniczak A., Art. 105, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014.
 
13.
Małajny R., Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.
 
14.
Mordwiłko J., W sprawie wykładni art. 105 ust. 3 i 4 Konstytucji. Ekspertyzy i opinie, «Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz» 1999, nr 5.
 
15.
Mordwiłko J., Niektóre aspekty prawne wynikające ze stosowania art. 105 ust. 5 Konstytucji, traktującego o nietykalności poselskiej, [w:] J. Mordwiłko, W. Odrowąż-Sypniewski, P. Chybalski, R. Tymiński (opr.), Status posła. Część I. Wybór ekspertyz prawnych do art. 1–24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2007.
 
16.
Popławska E., Zasada rządów przedstawicielskich i formy demokracji bezpośredniej, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998.
 
17.
Zubik M., Immunitet parlamentarny w nowej Konstytucji RP, «Państwo i Prawo» 1997, z. 9.
 
18.
Zubik M., Uchylenie immunitetu parlamentarnego, «Przegląd Sejmowy» 1997, z. 6.
 
19.
Zubik M., W sprawie przywileju nietykalności parlamentarnej, «Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz» 2000, Nr 3.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top