PL EN RU
ELECTORAL CAPITAL IN THE POLISH POLITICS. QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE INCUMBENTS’ ELECTORAL RESULTS (2005–2011)
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Politologii UP w Krakowie
 
2
wykładowca Uniwersytetu w Hamburgu
 
 
Publication date: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Authors of the article aim at explaining the phenomenon of the creation and use of political resources, namely the electoral capital of Polish politics. The conceptualization is accompanied by a discussion over the factors that affect the electoral capital. In order to verify hypotheses, the authors use the original model based on statistical data analysis (regression analysis), where the units of analysis are the candidates of the Civic Platform and Law and Justice – incumbents, repeatedly appearing on the list in parliamentary elections in 2005–2011. The results of this analysis are important not only from the point of view of (potential) candidates, but also bring a number of interesting observation concerning the representativeness of the electoral system and growing lack of alternative for the mainstream players in Poland.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (27)
1.
R. Alberski, Dylematy wyborcy. Czynniki wpływające na zachowania wyborcze w kampanii prezydenckiej 2010 roku, „Preferencje polityczne” 2011, nr 2.
 
2.
E. Bexley, Social Capital in Theory and Practice, Melbourne 2007.
 
3.
J. A. Booth, P. Richard, Untangling Social and Political Capital in Latin American Democracies, „Latin American Politics and Society” 2012, nr 54 (3).
 
4.
M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska, Opcja czy osoba?: upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Kraków 2011.
 
5.
J. S. Coleman, Foundations of Social Theory, Cambridge 1990.
 
6.
J. S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, „The American Journal of Sociology” 1988, nr 94.
 
7.
N. Elias, J.S. Scotson, The Established and the Outsiders, London 1994.
 
8.
J. Field, Social Capital, London 2008.
 
9.
A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Richard (red.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany systemowej, Warszawa 2000.
 
10.
A.O. Hirschman, Against Parsimony: Three Easy Ways of Complicating Some Categories of Economic Discourse, „American Economic Review” 1984, nr 74 (2).
 
11.
W. Knapik, M. Kowalska (red.), Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Kraków 2011.
 
12.
K. Marcinkiewicz, Electoral contexts that assist voter coordination: Ballot position effects in Poland, „Electoral Studies” 2013, http://dx.doi.org/10.1016/j.el..., 12.12.2013.
 
13.
R. Marzęcki, Konfliktowy styl uprawiania polityki a widoczność medialna, „Zeszyt Naukowy WSZiB” 2012, nr 26.
 
14.
V. Nee, S. Opper, Political Capital in a Market Economy, „Social Forces” 2010, nr 88 (5).
 
15.
T. P. Kessler, Political Capital: Mexican Financial Policy under Salinas, „World Politics” 1998, nr 51 (1).
 
16.
A. Przeworski, Demokracja i rynek, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, tom 2, Warszawa 1998.
 
17.
A. Radzewicz-Winnicki, Cyfrowa nowoczesność a kapitał społeczny (intersubiektywność spojrzenia na digitalizację przekazu informacji w okresie zmiany społecznej), Katowice 2007.
 
18.
S. Renthson, Political Leadership as Social Capital: Governing in a Divided National Culture, „Political Psychology” 2000, nr 21 (1).
 
19.
J. L. Roth Jr., Does Additional Campaign Spending Really Hurt Incumbents?: The Theoretical Importance of past Investments in Political Brand Name, „Public Choice” 1991, nr 72 (1).
 
20.
J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995.
 
21.
M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Wybory i referenda lokalne, Warszawa 2010.
 
22.
M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice 2008.
 
23.
J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 1997.
 
24.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
 
25.
A. Turska-Kawa, Z. Widera, W. Wojtasik (red.), Preferencje polityczne. Postawy – identyfikacje – zachowania, Katowice 2011.
 
26.
J. Wasilewski, The forming of the new elites: How much nomenclatura is left?, “Polish Sociological Review” 1995, nr 2 (110).
 
27.
M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top