PL EN RU
ON THE STATUS OF THE CONCEPT „POLITICALITY”
 
More details
Hide details
1
profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-23
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article concerns a methodological subtleties and traps accompanying the use of concept „politicality”. Term „political” may mean the objective property of the social phenomenon or the subjective, intentional treatment of some phenomenon. It may be elementary, self-contained „political” or configurative political (as a component of some syndrome). A different ontological status has a political accident, a political action, a political process. It is necessary to distinguish the atributive politicality (that mean a political nature and genesis of given phenomenon) and the political context, political connection, political embroiling of various phenomenons; properly – the primary and the secondary political status (as result of the politisation).
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (5)
1.
Z. Blok, O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009.
 
2.
M. Karwat, Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce; [w:] K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa 2009.
 
3.
B. Kowalowa, Powieści polityczne Liona Feuchtwangera, Lublin 1986.
 
4.
J. Rurawski, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Warszawa 1987.
 
5.
R. Skarzyński, Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie, Białystok 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top