PL EN RU
Information security as exemplified by the crime of espionage in the Polish and Swedish criminal law
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Publication date: 2019-12-18
 
 
Studia Politologiczne 2018;49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
With regard to the performed analysis of the main attributes of the crime of espionage in its basic, autonomous and privileged forms in the Polish criminal regulations, and with regard to the comparative analysis of the Swedish criminal regulations, it should be concluded that: (1) the regulations penalising acts of espionage and acts directed against information protection (including acts termed “cyberterrorism”) need to be amended, (2) there is a need for systemic solutions as regards acts aimed against the state and information protection, (3) it is necessary to replace the attribute of “a foreign intelligence service” with the attribute of “a foreign state” or “a foreign authority,” i.e. it is necessary to introduce a solution that features in the Swedish, Serb and Croatian regulations, (4) it is necessary to change the privileged form as regards the extension of criminal liability to cover various forms of preparation for the crime of espionage, (5) it is necessary to change the privileged form of the crime of espionage as regards the attribute of “declaring a readiness to work for the benefit of a foreign intelligence service” so as to eliminate the doctrinal interpretation of the current legal solution, (6) it is necessary to introduce regulations penalising the very fact of declaring a readiness to act for the benefit of a foreign state against the Republic of Poland, (7) it is worth considering minimizing the significance of the term ‘damage’ in favour of case-law definition of a kind of information as the object of a crime, (8) following the solutions in the Swedish regulations, it is worth considering introducing specified forms of the crime of espionage in view of the violation of caution principles, although this might result in too high a degree of legislative restrictiveness, (9) following the solutions included in the Swedish regulations, it is worth considering introducing penalisation of various forms of intelligence activity as opposed to the crime of capital espionage, (10) following the solutions included in the Swedish regulations, it is worth introducing penalisation of various forms of foreign support, whereby acts which might be termed illegal financial assistance, illegal support for agents of influence, or illegal activities concerned with exerting influence on public opinion as regards matters of major relevance for the state.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (39)
1.
Andrejew I. Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1978.
 
2.
Andrejew I., Pławski S., Prawo karne, Część szczególna, Warszawa 1953.
 
3.
Bafia J., Hochberg L., Siewierski M., Ustawy karne PRL. Komentarz, Warszawa 1965.
 
4.
Brush M., The Swedish Penal Code of 1965, “Duke Law Journal” 1968, no. 1.
 
5.
Budyn-Kulik M., Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, [in:] M. Mozgowa, et al., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
 
6.
Chomętowski J., Miszewski S., Szpiegostwo i ochrona tajemnicy w prawie karnym państw obcych, Warszawa 1965.
 
7.
Ciecholewski L., Szpiegostwo w świetle przepisów K.K. oraz badań postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Biuro Śledcze MSW w latach 1979–1982 (diploma thesis), Legionowo 1984.
 
8.
Daszkiewicz K., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 września 1981 r. I KR 171/81, “Państwo i Prawo” 1983, no. 1.
 
9.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2002.
 
10.
Górka M., Otwarte źródła informacji – nowa czy klasyczna formuła wywiadu?, [in:] Górka M. (ed.), Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa, Toruń 2016.
 
11.
Górka M. (ed.), Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa, Toruń 2016.
 
12.
Hoc S., Zagadnienia odpowiedzialności karnej za szpiegostwo, Warszawa 1985.
 
13.
Hoc S., Szpiegostwo w nowym kodeksie karnym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1998, no. 1–2.
 
14.
Jański J., Szpiegostwo w czasie pokoju (diploma thesis), Warszawa 1975.
 
15.
Kardas P., Komentarz do art.130 Kodeksu karnego, [in:] Zoll A., Barczak-Oplustil A., Bielski M., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W. (eds.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 k.k., Warszawa 2013.
 
16.
Kinberg O., Criminal Policy in Sweden During the Last Fifty Years, “Journal of Criminal Law and Criminology” 1933, vol. 24.
 
17.
Konarska-Wrzosek V., Lach A., Lachowski J., Oczkowski T., Zgoliński I., Ziółkowska A. (eds.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 
18.
Konarska-Wrzosek V., Marek A., Oczkowski T., Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2013.
 
19.
Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.
 
20.
Kunze E., Karalne postacie przygotowania przestępstwa w polskim prawie karnym, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1990, no. 3–4.
 
21.
Małecki M., Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatyczna, Warszawa 2016.
 
22.
Man arrested for ‚refugee espionage’ in Sweden, https://www.thelocal.se/201702..., 16.07.2016.
 
23.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 
24.
Minkina M., Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014.
 
25.
Mozgowa M., Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M. (eds.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
 
26.
Nowacki J., Tabor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.
 
27.
Nowosad A., Bójka i pobicie, Warszawa 2014.
 
28.
Pikulski S., Przestępstwo szpiegostwa w teorii i praktyce, Warszawa 1987.
 
29.
Popławski H., Działanie na szkodę interesów PRL przez nadużycie zaufania w stosunkach z zagranicą, “Palestra” 1985, no. 29/6 (330).
 
30.
Rosicki R., O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, “Przegląd Politologiczny” 2010, no. 3.
 
31.
Spies have been identified in Sweden: Intelligence agency, https://www.thelocal.se/201702....
 
32.
spies-have-been-identified-in-sweden-intelligence-agency, 16.07.2016.
 
33.
Spies in Sweden mostly from China, Russia, Iran, https://www.thelocal.se/201212..., 16.07.2016.
 
34.
Starzyński P., Nawacki M., Prawo karne materialne w nauce o bezpieczeństwie, Warszawa 2013.
 
35.
Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Kraków 2006.
 
36.
Suworow W., Szpieg czyli podstawy szpiegowskiego fachu, Poznań 2016.
 
37.
Sweden set for tougher laws against spying, https://www.thelocal.se/201310....
 
38.
Zgoliński I., Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, [in:] Konarska--Wrzosek V., et al. (eds.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 
39.
Zoll A., Barczak-Oplustil A., Bielski M., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W. (eds.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 k.k., Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top