PL EN RU
ELEMENTS OF PROPAGANDA IN PUBLIC LIFE
 
 
 
More details
Hide details
1
absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-01-15
 
 
Studia Politologiczne 2019;54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The chapter presents the most important element of propaganda used as a tool to create attitudes in society. The environmental determinants of information were identified and the scope of information security responsibilities was presented, taking into account such areas as information security, information warfare, disinformation. The main focus was on identifying the components of propaganda, the scheme by which it is implemented, and its socio- historical and cultural determinants. The most important techniques of manipulation used in propaganda as well as the way of identifying propaganda campaigns are presented.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (11)
1.
Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2006.
 
2.
Chorobiński A., Walka informacyjna jako fundamentalny składnik działalności terrorystycznej w przyszłości, http://konkursy.byd.pl/userfil... (dostęp: 22.12.2018).
 
3.
Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1999.
 
4.
Conserva H.T., Propaganda Techniques, Bloomington 2003.
 
5.
Gibson W., Neuromancer, przekł. P. Cholewa, Katowice 2009.
 
6.
Godston R., Wirtz J.J., Strategic Denial and Deception. The Twenty-First Century Challenge, Waszyngton 2012.
 
7.
Jowert G.S., O’Donnell V., Propaganda and Persuasion, Waszyngton 2006.
 
8.
Kwećka R., Strategia bezpieczeństwa informacyjnego państwa, Warszawa 2014.
 
9.
Ottis R., Lorents P., Cyberspace: Definition and Implications, Tallin 2010.
 
10.
Volkoff V., Psychosocjotechnika, dezinformacja – oręż wojny, przekł. A. Arciuch, Warszawa 1999.
 
11.
Wasilewski J., Zarys definicji cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 9.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top