PL EN RU
DEMOCRACY AND THE IDEOLOGY OF EUROPEAN UNIVERSALISM
 
 
More details
Hide details
1
Instytutu Filozofii UW
 
 
Publication date: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main subject of the article is the ideology of the European universalism, which is interpreted by the author as the ideology of democracy and human rights. In the first part of the paper the inner function of this ideology is interpreted. This function consists on the legitimisation of western socio-political system. According to the author this ideology directly legitimizes western socio-political system, and only indirectly capitalism as an economical system which coexists with the democratic state. In the second part of the paper the external function of the European universalism – that is the legitimization of the western imperialism. The author of the article differentiates the inner form of the ideology (that is the ideas embedded in the consciousness/subconsciousness of people), the political doctrine of the ideology (that is what is spoken by the politicians) and its academic discourse.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (14)
1.
Berger P.L., Rewolucja kapitalistyczna. Pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności, przeł. Zygmunt Simbierowicz, Warszawa 1995.
 
2.
Canovan M., Polityka dla ludzi. Populizm jako ideologia demokracji, [w:] Y. Mény, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa 2007.
 
3.
Gawlikowski K., Dialog międzykulturowy: „inspirująca koncepcja” czy konieczność, [w:] A. Czajka (red.), Kultury świata w dialogu, Warszawa 2012.
 
4.
Gawlikowski K., Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej, „Azja –Pacyfik” 1998, nr 1.
 
5.
Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. Adam Romaniuk, Robert Marszałek, Warszawa 2005.
 
6.
Kołakowski L., Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego, [w:] tegoż, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984.
 
7.
Król M., Słownik demokracji, Kraków 1989.
 
8.
Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011.
 
9.
Radomski A., Fundamentalizmy we współczesnym świecie – widziane w perspektywie kulturoznawczej, [w:] M. Szulakiewicz, Z. Karpus (red.), Fundamentalizm i kultury, Toruń 2005.
 
10.
Rancière J., Antydemokratyczne demokracje, przeł. Magdalena Kowalska, [w:] Co dalej z demokracją?, Warszawa 2012.
 
11.
Ross K., Demokracja na sprzedaż, przeł. Magdalena Kowalska, [w:] Co dalej z demokracją?, Warszawa 2012.
 
12.
Śpiewak P., Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.
 
13.
Wallerstein I., Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, przeł. Adam Ostolski, Warszawa 2007.
 
14.
Wiktorska-Święcka A., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – refleksje nad teorią i genezą oraz próba oceny stanu i rozwoju, [w:] W. Bokajło, A. Wiktorska-Święcka (red.), Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu, Wrocław 2007.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top