PL EN RU
Spheres of consensus and conflict in the Polish political discourse around the strategy for combating the COVID-19 pandemic
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
Mondelez International
 
 
Дата публикации: 2022-10-10
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The paper analyses the spheres of agreement and conflict in the political discourse around the strategy of combating the COVID-19 pandemic in Poland between February 2020 and May 2022. The paper identifies the dominant topoi present in the political discourse on the discussed topic. Particular attention was paid to the discourse around such issues as the definition of the initial situation, the introduction of restrictions and limitations, state policy on vaccination against COVID-19. The analysis shows that the main dividing lines in the political discourse related to COVID-19 have become less dependent on the general polarisation present on the Polish political scene. On many occasions, the main ruling party and the main opposition party did not differ in their views on the strategic assumptions adopted to fight the pandemic. Among the parties present in the parliament, the main dividing line was between politicians from the Confederation’s parliamentary group and those from the other groups.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (24)
1.
Adamik-Szysiak M., Pandemia COVID-19 w strategiach komunikowania w mediach społecznościowych głównych kandydatów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2020 roku, «Media Biznes Kultura» 2021, nr 2 (11).
 
2.
Bartoszewicz M., Rama interpretacyjna „pandemii COVID-19” a wybrane zasady propagandy politycznej – propozycja zestawienia zakresu użyteczności, «Acta Politica Polonica» 2020, nr 2 (50), DOI: 10.18276/ap.2020.50-06.
 
3.
Brzeźniak F., Epidemia strachu i wojenna mobilizacja. Pierwsze miesiące pandemicznego dyskursu publicznego w Polsce, «Dyskurs i Dialog», 18.03.2021, https://dyskursidialog.org/202... (1.05.2022).
 
4.
Czachur W., Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020.
 
5.
Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., Wprowadzenie, [w:] M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 
6.
Czyżewski M., Otrocki M., Piekot T., Stachowiak J. (red.), Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Wydawnictwo Akademickie SEDNO Spółka z o.o., Warszawa 2017.
 
7.
Demczuk A., SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publicznym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 
8.
Frach S., Retoryka strachu w czasie pandemii Covid-19. Przypadek Emmanuela Macrona, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2021, vol. 70, nr 2, DOI: 10.15804/athena.2021.70.01.
 
9.
Golinowska S., Morecka Z., Nieciuński W., Rysz-Kowalczyk B., Supińska J., Żukowski T., Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
 
10.
Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. I: Racjonalność działania a racjonalność społeczna (przełożył A.M. Kaniowski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 
11.
Kampka A., Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2014.
 
12.
Kondzioła-Pich K., Covidioci kontra covidianie – kilka uwag o hejcie w czasach zarazy, «Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny» 2021, vol. 20.
 
13.
Łotocki Ł., Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015–2018, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019.
 
14.
McCombs M.E., Shaw D.L., The Agenda-Setting Function of Mass Media, «The Public Opinion Quarterly» 1972, vol. 36, nr 2, http://www.jstor.org/stable/27....
 
15.
Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 2005.
 
16.
Mikiewicz P., Polus A., Lekcje z pandemii. Globalna tragedia wspólnoty, «Sprawy Międzynarodowe» 2020, t. 73, nr 3, doi 10.35757/sm.2020.73.3.04.
 
17.
Mrozowski M., Obrazy cudzoziemców i imigrantów w Polsce w prasie polskiej, [w:] K. Iglicka (red.), Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 
18.
Neshkovska S., Trajkova Z., Coronavirus–inspired Metaphors in Political Discourse, «THESIS International Research Journal» 2020, vol. 9, nr 2.
 
19.
Noelle-Neumann E., Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.
 
20.
Reisigl M., Analiza retoryki politycznej, [w:] R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych (tłumaczenie: D. Przepiórkowska), Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
 
21.
Rittel S.J., Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni politycznej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003.
 
22.
Wasilewski J., Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Studio Headmade, Warszawa 2012.
 
23.
Wodak R., The Discourse of Politics in Action. Politics as Usual, Palgrave Macmillan 2011.
 
24.
Wodak R., The discourse-historical approach, [w:] R. Wodak, M. Meyer (red.), Methods of Critical Discourse Analysis, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2001.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top