PL EN RU
Family adjustability to changes caused by the COVID-19 pandemic
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2022-10-10
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The subject of the publication is the analysis of selected areas of family agency during the COVID-19 pandemic in Poland. It is aimed at showing the complexity of the adaptation process in response to the sudden change in the organization of key areas of life of the family members, as well as the features of the family that shape its unique ability to adapt to a crisis situation. The conclusions indicate, inter alia, the predominance of rational strategies for the adaptation of the family to the new situation, the choice of such a method and scope of implementation of its functions in order to minimize the level of health, economic and social security risk.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (21)
1.
Arystoteles, Polityka, [w:] Dzieła wszystkie, t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 
2.
Becker S.G., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 
3.
Buchnar A., Wierzbicka M., Edukacja zdalna w czasie pandemii, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2020.
 
4.
Drozdowski R., Frąckowiak M. i inni (red.), Życie codzienne w czasach pandemii, Raport z drugiego etapu badań, UAM, Wydział Socjologii, Poznań 2020.
 
5.
Dunatchik A., Gerson K., Glass J., Gender, Parenting and the Rise of Remote Work During the Pandemic, «Gender & Society», 19.03.2021, https://doi.org./10.1177/089/2....
 
6.
Esping A.G., Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University Press, Oxford, 1999.
 
7.
Firlit-Fesnak G., Miejsce rodziny w porządku publicznym współczesnej Europy, «Przegląd Zachodni» 2017, nr. 4.
 
8.
Frąckowiak-Sochańska M., Hermanowski M. i inni (red.), Instytucje pomocy społecznej w czasie pandemii, Poznań 2020.
 
9.
Funkcjonowanie szkół w sytuacji zagrożenia COVID-19, NIK, Warszawa 2022, https://www.nik.gov.pl/kontrol....
 
10.
GUS, Wpływ epidemii Covid-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w I kwartale 2021, Warszawa 2021, https://stat.gov.pl.
 
11.
GUS, Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2020 roku, Warszawa 2022, https://statt.gov.pl.
 
12.
Informacja dotycząca realizacji przez policję procedury Niebieskiej Karty w 2021 r., https://statystyka.policja.pl.
 
13.
Kołakowski L., O co pytają nas filozofowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 
14.
Konferencja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Zdemaskować przemoc”, 23.09.2021, https://mazovia.pl.
 
15.
Koprowska, J., Czas próby dla kobiet, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, grudzień 2021, https://odpowiedzialny biznes.pl.
 
16.
Messu M., Rodzina i społeczeństwo; jaka solidarność?, [w:] M. Chauviere, M. Sassier, B. Bouquet, R. Allard, B. Ribes (red.), Uwarunkowania polityki rodzinnej we Francji w ujęciu historycznym, prawnym i politycznym, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2010.
 
17.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urlopy dla rodziców w 2019 roku, https://www.gov.pl/web/rodziny....
 
18.
Małe dzieci w trakcie pandemii, raport nr 9 z badania przeprowadzonego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas pandemii Covid-19, https://covid.psych.uw.edu.pl/....
 
19.
Obowiązki w domu w czasie koronawirusa, IRC Center, maj 2020, https://ircenter.com/2020/09/2....
 
20.
Sztompka P., Zmiana społeczna, rozwój, postęp, [w:] P. Sztompka, Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 
21.
Sytuacja rodzinna i osobista mieszkańców Warszawy w czasie epidemii – raport zbiorczy, Sytuacja rodzinna i osobista warszawianek w czasie epidemii – kobiety, Sytuacja rodzinna i osobista warszawiaków w czasie epidemii – mężczyźni, https://um.warszawa.pl/documen....
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top