PL EN RU
Remote work as a challenge for the organisation and functioning of public administrations in the era of the COVID-19 pandemic
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
 
2
Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
 
 
Дата публикации: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The COVID-19 pandemic has become one of the greatest global challenges of recent years. It forced the governments of many countries to introduce new and unique legal instruments, whose main objective was to prevent, counteract and combat the infectious disease caused by a novel coronavirus. One of these instruments was the possibility to limit the functioning of public administration offices. This accelerated the design and implementation of solutions which, on the one hand, ensured the safety and health protection of employees of public offices and, on the other hand, allowed the continuation of public tasks. The subject of the article is the analysis of Polish legal solutions concerning the possibility of remote work in connection with the outbreak of the COVID-19 pandemic. The aim of the study is to show that the coronavirus pandemic forced the Polish legislator to introduce new instruments into the legal order regarding the organisation and functioning of the state administrative apparatus. One of them was the possibility of remote work, i.e. work that is carried out away from the place of its permanent performance.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (12)
1.
Granowska J., Przestrzeganie praw człowieka w dobie pandemii COVID-19. Stanowisko Rady Europy, Kancelaria Senatu, Warszawa 2020.
 
2.
Itrich-Drabarek J., Rola administracji publicznej w czasie pandemii. Czy konieczne są cięcia w służbie cywilnej?, www.oapuw.pl/rola-administracji-publicznej-w-czasie-pandemii-czykonieczne-są-cięcia-kadrowe-w-służbie-cywilnej-analiza-prof-j-itrich-drabarek-9-04-2020 (4.04.2022).
 
3.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.
 
4.
Jeran A., Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy, «Opuscula Socilogica» 2016, nr 2 (16).
 
5.
Kallas M., Lipowicz I., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2010.
 
6.
Lipska-Sondecka A., Transformacja administracji publicznej w Polsce. Od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 
7.
Marciniak J., Praca zdalna, https://sip.lex.pl/#/publicati... (9.01.2022).
 
8.
Mędrala M., Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa 2021.
 
9.
Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.
 
10.
Szczepański J., Zamęcki Ł., Raport „Praca zdalna w administracji publicznej w czasie pandemii COVID-19”, Warszawa 2021, https://depot.ceon.pl/bitstrea... (28.02.2022).
 
11.
Szyja P., Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi – studium przypadku COVID-19, «Rocznik Administracji Publicznej» 2020, nr 6.
 
12.
Wojciechowski E., Refleksje na temat rządzenia, Warszawa 2009.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top