PL EN RU
‘EXPOSE AND ISOLATE’ – THE FATE OF POLICE OFFICERS FROM JUKHNOVO AND KOZELSK CAMPS (JULY 1940 – JUNE 1941)
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-12-16
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is about the fate of Polish police officers imprisoned in NKVD prisoner-of-war’s camp in Jukhnovo and Kozelsk. It presents the huge pressure of Stalin’s loyal people on operational officers of NKVD whose work was to expose and isolate those who did not agree for any form of cooperation with the Soviet authorities, conducted counterrevolutionary activities and consider reconstruction of independent Poland. It shows the sequence of top-down decisions taken and implemented in camps, between camps as well as between camps and prisoners. Presenting the decisions which were aimed at detecting ‘dangerous’ police officers allowed to show how important for NKVD was people who executive posts at the State Police. It was demonstrated, that while the exposed police officers were moved from Jukhnovo camp to Kozelsk camp, or from both camps directly to prisons, it was decided to send all police officers for grueling forced labour which was aimed not only at humiliating, but also causing death.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (21)
1.
Abarinow W., Oprawcy z Katynia, Kraków 2007.
 
2.
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Hover Instytutom, Kolekcja Andersa, IV–58 ( 493–497); IV–58 (649–650); IV–58 (579–580).
 
3.
Archiwum Wschodnie w Warszawie, sygn. II/641; sygn. I/1154.
 
4.
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. VIII 800.20.355; VIII 800.20.450.
 
5.
Fałdowska M., Obóz polskich jeńców wojennych w Kozielsku (wrzesień 1939–maj 1940), Siedlce 2013.
 
6.
Fałdowska M., Ponojska „odyseja” polskich jeńców na Wschodzie, [w:] M. Wiśniewska (red.), Wojskowość – bezpieczeństwo – wychowanie. Księga jubileuszowa profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę urodzin, t. 2, Siedlce 2012.
 
7.
Fałdowska M., Rejestracja jeńców wojennych w obozie juchnowskim (lipiec 1940–czerwiec 1941), Opole 2017.
 
8.
Fałdowski M., Zagłada polskich policjantów więziennych w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie (wrzesień 1939–maj 1940), Szczytno 2016.
 
9.
Gałek B., Starobielsk: obóz jeniecki NKWD, wrzesień 1939–maj 1940, Warszawa 2014.
 
10.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Kol. 12/5/4.
 
11.
Jaczyński S., Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej, Warszawa 2012.
 
12.
Jeńcy w Griazowcu i Suzdalu. Alfabetyczne wykazy 3640 jeńców wojennych z 1939 r. – Polaków i przedwojennych obywateli polskich innych narodowości – przetrzymywanych w sowieckich obozach w Griazowcu i Suzdalu, Warszawa 1998, „Indeks Represjonowanych”, t. 5.
 
13.
Katyń. Dokumenty zbrodni, W. Materski i in. (red. nauk. i oprac.), t. 2 – Zagłada, marzec–czerwiec 1940, red. A. Belerska, Warszawa 1998.
 
14.
Katyń. Dokumenty zbrodni, W. Materski i in. (red. nauk. i oprac.), t. 3 – Losy ocalałych, lipiec 1940–marzec 1943, red. A. Belerska, Warszawa 2001.
 
15.
Lebiediewa N., Katyń. Zbrodnia przeciwko ludzkości, Warszawa 1997.
 
16.
Lebiediewa N., Operacyja po „rozgruzke” speclagerej, [w:] Katynskaja drama. Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków: sud’ba intiernirowannych polskich wojennosłużaszczich, Moskwa 1991.
 
17.
Nieznany łagier we wsi Ponoje, opr. J. Maroszek, „Sybirak” 1999, nr 21.
 
18.
Pieńkowski T., Działania NKWD w Związku Sowieckim po czerwcu 1940 r. wobec polskich żołnierzy internowanych po 17 września 1939 r., „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo- Wschodniej” 2004, t. 39.
 
19.
Pietrow N., Poczet katów katyńskich, Warszawa 2015.
 
20.
Zapisy Terroru. Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, https://www.zapisyterroru.pl.
 
21.
Zbrodnia katyńska. Bibliografia 1940–2010, opracowanie, red. I. Kowalska, E. Pawińska, wstęp M. Tarczyński, Warszawa 2010.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top