PL EN RU
STATE POLICE IN THE SECOND POLISH REPUBLIC AND RHE POLISH POLICE IN THE PERIOD OF THE SECOND WORLD WAR
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
Katedra Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
 
 
Publication date: 2019-12-16
 
 
Studia Politologiczne 2019;51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The issue of the State Police in the Second Polish Republic, although often subjected to a scientific analysis, nevertheless it is worth considering its operation from the perspective of the establishment of the Polish Police. In the period of the Second World War, various types of normative solutions were often introduced, the legal nature of which could raise doubts, the more so because such a situation was dictated by the political dependence in which the Polish state was located at that time. Therefore, the problem of not only institutional conditions, but also their assessment became the subject of this article.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (8)
1.
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany przepisów o Policji Państwowej (Dz. U. z 1936 r., Nr 28, poz. 226).
 
2.
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o Milicji Obywatelskiej (Dz. U. z 1944 r., Nr 7, poz. 33).
 
3.
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu Policji Państwowej (PP) (tzw. granatowej policji) (Dz. U. z 1944 r., Nr 2, poz. 6).
 
4.
Hempel A., Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, Warszawa 1990.
 
5.
Letkiewicz A., Kierunki i metody doskonalenia organizacyjnego pracy Policji, Rzeszów 2007.
 
6.
Misiuk A., Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów od X wieku do współczesności, Szczytno 2006.
 
7.
Rajchel K. (red.), Zarządzanie ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w państwie. Wybrane prawno-organizacyjne aspekty działania Policji, Rzeszów 2005.
 
8.
Smolak L., Prasa Policji Państwowej w latach 1918–1939, Warszawa 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top