PL EN RU
The importance of empiricry as the basis for explaining, forecasting and practice in social sciences
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2021-04-26
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The considerations presented in the article are to be an impulse to reflect on the foundations on which modern scientific discoveries are based. The aim of the analysis is to present a number of doubts as to the accuracy and perfection of contemporary research results in social sciences, in particular in the discipline of political science. In social reality there are still many limitations both on the part of the human being as the subject examining reality and the imperfections of the tools he uses. The article discusses attitudes towards scientific dispute consisting in the clash of the scientific paradigm based on empiricism and positivism with postmodern interpretivism within the hermeneutic paradigm will soon end.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
two double-anonymous peer reviews
 
REFERENCES (26)
1.
Archer M.S., Realist Social Theory. The Morphogenetic Approach, Cambridge 1996.
 
2.
Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.
 
3.
Dymkowski M., Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach, Warszawa 2000.
 
4.
Elias N., What is sociology?, London 1978.
 
5.
Eron L.D., Parent-child interaction, television violence, and aggression of children, «American Psychologist» 1982, nr 37.
 
6.
Gellner E., Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa 1997.
 
7.
Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań 2003.
 
8.
Hollis M., Smith S., Explaining and Understanding in International Relations, Oxford 1990.
 
9.
John J., Metody ilościowe, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 
10.
Jung K.G., Rebis cz yli kamień filozofów, Warszawa 1989.
 
11.
Klementewicz T., Rola wyjaśniania w rozumieniu działań i zjawisk politycznych, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 17.
 
12.
Kozłowski S., Rola deskrypcji w wiarygodnym wyjaśnianiu zjawisk społeczno-politycznych, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17.
 
13.
Layder D., Modern Social Theory: Key Debates and New Directions, London 1997.
 
14.
Legutko R., Postmodernizm, Ośrodek Myśli Politycznej (20.05.2020).
 
15.
Lisowski K., Instytuty badania opinii niechętne ujednolicaniu metodologii, https://www.wirtualnemedia.pl/..., (25.05.2020).
 
16.
Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa 2004.
 
17.
Marody M., Kulturowe aspekty zmiany społecznej, [w:] M. Marody (red.), Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, Warszawa 2000.
 
18.
Marsh D., Furlong P., Skóra, a nie sweter: ontologia i epistemologia w politologii, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 
19.
McAnulla S., Struktura a podmiotowość, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 
20.
Podgórski R.A., Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Bydgoszcz–Olsztyn 2007.
 
21.
Popper K.R., Nędza historycyzmu, Warszawa 1999.
 
22.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
 
23.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.
 
24.
Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1968.
 
25.
Tylor E.B., Cywilizacja pierwotna, [w:] E. Nowicka (red.), Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007.
 
26.
Zaborowski Z., Świadomość i samoświadomość człowieka, Warszawa 1998.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top