PL EN RU
REMARKS ON SELECTED PRINCIPLES OF STATES OF EMERGENCY IN THE POLISH CONSTITUTION RATIFIED 2ND APRIL 1997
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article discusses selected principles of the state of emergency rules in the Constitution of the Republic of Poland ratified on the 2nd of April 1997. It focuses on three matters: 1) limitations of freedoms and rights of persons and citizens; 2) rules regarding prolonging of the term of office of the Sejm, Senat, the local government institutions and the President’s term and 3) compensating for the loss of property resulting from limitation of the freedoms and rights of persons and citizens during a state of emergency. The article makes an original contribution to knowledge by asking questions related to the matters above that have not been posed before, critically evaluates the existing literature and offers suggestions for new avenues for research in the future.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (15)
1.
M. Brzeziński, Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwagi prawno-organizacyjne, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 34.
 
2.
M. Brzeziński, O zagrożeniach codziennych, nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych z perspektywy systemowej, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014.
 
3.
M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
 
4.
M. Brzeziński, Wybory prezydenckie 2010 roku z perspektywy stanów nadzwyczajnych, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 19.
 
5.
K. Działocha, Artykuł 228, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005.
 
6.
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
 
7.
J. Karp, J. Szymanek, Znaczenie ustawy w unormowaniach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w kontekście stanu nadzwyczajnego i klęski żywiołowej, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 
8.
M. Kruk M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem, Warszawa 1997.
 
9.
K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.
 
10.
M. Szydło, Art. 31 ust. 3, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz – Art. 1–86, Warszawa 2016.
 
11.
P. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.
 
12.
P. Winczorek, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik dla studentów studiów nieprawniczych, Warszawa 2003.
 
13.
L. Wiśniewski, Stany nadzwyczajne w projekcie nowej Konstytucji RP, [w:] Jasudowicz T. (red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa i praktyki polskiej, Toruń 1997.
 
14.
K. Wojtyczek, Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 
15.
W.J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top