PL EN RU
Participation of the parliament in the elections of the President of the Republic of Poland – traditions and comments de lege ferenda
 
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2023-07-17
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article concerns a potential change in the method of electing the President of the Republic of Poland, consisting in abandoning the universal and direct elections in force since 1990 and introducing elections using the method of an extended parliament. The study verifies the hypothesis that forms of electing the president with the participation of the parliament are present in the Polish tradition. The second research assumption relates to the relationship between the constitutional role of the head of state and the over-normative legitimacy resulting from the general election.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (17)
1.
Bankowicz M., System polityczny Republiki Włoskiej, [w:] M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, Systemy polityczne 2. Ustroje państw współczesnych, Kraków 2020.
 
2.
Dobrowolski M., Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2015, Warszawa 2020.
 
3.
Frankiewicz A., Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu?, [w:] R. Balicki, M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu, Warszawa 2012.
 
4.
Gebethner S., Geneza i tło polityczno-ustrojowe wyborów prezydenckich 1990 r., [w:] S. Gebethner, K. Jasiewicz (red.), Dlaczego tak głosowano. Wybory prezydenckie ’90, Warszawa 1993.
 
5.
Glajcar R., Podzielona egzekutywa – relacje między Prezydentem RP a Radą Ministrów w latach 2007–2013, [w:] D. Plecka (red.), Demokracja w Polsce po 2007 roku, Katowice 2014.
 
6.
Górecki D., Modele i doświadczenia polskiej prezydentury w okresie międzywojennego dwudziestolecia, [w:] Instytucja prezydenta we współczesnym świecie, Warszawa 1993.
 
7.
Grzybowski K., Zasady Konstytucji Kwietniowej. Komentarz prawniczy do części I Ustawy konstytucyjnej, Kraków 1937.
 
8.
Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000.
 
9.
Mażewski L., Prezydent RP w projekcie konstytucji Prawa i Sprawiedliwości oraz według prezydenta Lecha Kaczyńskiego, «Kwartalnik Prawa Publicznego» 2010, nr 3.
 
10.
Michnik A., Dlaczego nie oddam głosu na Lecha Wałęsę, «Gazeta Wyborcza» 27–28 października 1990 r.
 
11.
Mołdawa T., Konstytucje polskie 1918–1998, Warszawa 1999.
 
12.
Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000.
 
13.
Słomka T., O potencjalnej zmianie sposobu wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Materialne zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. po 25 latach jej obowiązywania, Wrocław 2022.
 
14.
Słomka T., Style prezydentury. Analiza porównawcza, «Przegląd Sejmowy» 2005, nr 6.
 
15.
Szmulik B., Szymanek J. (wprowadzenie), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.
 
16.
Trzciński J., Instytucje ustrojowe okresu przejściowego 1944–1947, [w:] M. Kallas (red.), Konstytucje Polski, t. 2, Warszawa 1990.
 
17.
Walczak-Duraj D., Główne uwarunkowania przebiegu kampanii prezydenckiej, [w:] S. Dzięcielska-Machnikowska (red.), Prezydenci 2000, Łódź 2001.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top