PL EN RU
TWITTER AS A SPACE FOR POLITICAL SELF-PRESENTATION. POLITICAL IMAGE MANAGEMENT IN SOCIAL MEDIA
 
Подробнее
Скрыть детали
1
adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Дата публикации: 2019-12-20
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The purpose of the article is to analyze Polish politicians’ presence and activities on Twitter, as one of the channels of political communication and a tool to support their image management. By pointing to the four levels of self-presentation on Twitter, the author defines and characterizes spaces for political self-presentation. Using results of their original analysis, the author proposes a concept of, and a typology of a whole online image created by a politician’s activity on the Internet and social media in particular.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (8)
1.
O. Annusewicz, Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, „Studia Politologiczne” 2009, vol. 14.
 
2.
O. Annusewicz, Ramowanie „dobrej zmiany”. Ramy ję zykowe kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze w 2015 roku, [w:] E. Marciniak, T. Godlewski, O. Annusewicz, e-Politikon Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Numer XVII, Źródła zmiany. Wybory parlamentarne 2015, Warszawa 2016.
 
3.
M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003.
 
4.
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1998.
 
5.
A. Nalepka, Zasady zarzą dzania w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej, [w:] J. Hausner (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków 2007.
 
6.
E. Pariser, The filter bubble, London 2011.
 
7.
S.P. Robbins, D.A. Decenzo, Podstawy zarządzania, Warszawa 2002.
 
8.
W. Wytrążek, Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych, [w:] P. Kawalec, R. Wodzisz, P. Lipski (red.), Podstawy naukoznawstwa, Tom 2, Lublin 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top