PL EN RU
Counteracting the effects of the COVID-19 pandemic in Poland. Selected problems and initiatives for homeless people and for residents of social assistance houses
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2022-10-10
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic affected both developed and developing countries, but its effects primarily affected the poor and people at risk of social and professional exclusion, e.g. people with disabilities, especially those staying in nursing homes, refugees and migrants, and finally people in crisis homelessness. The aim of the study is to discuss selected problems and examples of good practices implemented in Poland during the pandemic with regard to two target groups, i.e. people in a homelessness crisis and residents of social care homes, i.e. groups most exposed to the effects of SARS-CoV-2, including due to age, health problems and greater susceptibility to disease.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (15)
1.
Doiczman-Łoboda N., Frąckowiak-Sochańska M., Hermanowski M., Kasprzak T., Kotlarska-Michalska A., Necel R., Oliwa-Ciesielska M., Zaręba M., Funkcjonowanie domów pomocy społecznej w czasie pandemii, Wydział Socjologii UMK w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Poznań 2021.
 
2.
Effectiveness of permanent supportive housing and income assistance interventions for homeless individuals in high-income countries: a systematic review, «The Lancet Public Health» 2020, nr 5(6), s. e342-e360, DOI: 10.1016/S2468-2667(20)30055-4.
 
3.
Jagura J., Domy pomocy społecznej w czasie pandemii. Doświadczenia, problemy, wyzwania, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2020.
 
4.
Kaakinen J., Systemowa zmiana usług w obszarze bezdomności w Finlandii: od schronisk do trwałych rozwiązań mieszkaniowych z metodą Najpierw Mieszanie, [w:] Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze, deinstytucjonalizacja, Wilczek J. (red.), Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Zabrze 2021.
 
5.
MacNeill J., Lahey A., Teo N., Homelessness and COVID-19, «Purdue Journal of Service-Learning and International Engagement» 2021, vol. 8, nr 1, Article 18, DOI: 10.5703/1288284317421.
 
6.
Paez A., Gray literature: an important resource in systematic reviews, «Journal of Evidence-Based Medicine» 2017, vol. 10, doi: 10.1111/jebm.12265, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go....
 
7.
Park S., Hamadi H.Y., Nguyen A.T., Tran V., Haley D.R., Zhao M., Examining the Relationship Between Hospital-Community Partnerships and COVID-19 Case-Fatality Rates, «Population Health Management» 2021, nr 25 (1), DOI: 10.1089/pop.2021.0136.
 
8.
Pindral A., COVID-19 a pomoc w placówkach dla osób w kryzysie bezdomności, [w:] J. Wilczek (red.), Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze, deinstytucjonalizacja, Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Zabrze 2021.
 
9.
Pleace N., Baptista I., Lars Benjaminsen L., Geertsema V.B., O’Sullivan E., Teller N., European Homelessness and COVID-19, European Observatory on Homelessness, FEANTSA, Bruksela 2021, https://www.feantsaresearch.or....
 
10.
Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Nieludzkiego, Poniżającego Traktowania lub Karania w 2020 r., Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2021, https://bip.brpo.gov.pl/sites/....
 
11.
Strategia Rozwoju Usług Społecznych. Polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.). Projekt z dnia 31 maja 2022 r., Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Warszawa 2022, https://www.gov.pl/attachment/....
 
12.
Surveillance of COVID-19 in long-term care facilities in the EU/EEA, https://www.ecdc.europa.eu/en/....
 
13.
Thomas B., Homelessness kills: an analysis of the mortality of homeless people in early twentyfirst century England. Summary, CRISIS, Londyn 2012, https://www.crisis.org.uk/medi....
 
14.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2020 r. Informacje sygnalne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021, https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
15.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2021 r. Informacje sygnalne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2022, https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top