PL EN RU
Twitter jako przestrzeń autoprezentacji politycznej. Zarządzanie wizerunkiem polityka w mediach społecznościowych
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 20-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2017;45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza Twittera, medium społecznościowego, które służy jako jeden z kanałów komunikacji politycznej, jako narzędzia wspierającego zarządzanie wizerunkiem polityka. Wskazując na cztery poziomy autoprezentacji na Twitterze autor definiuje i charakteryzuje dostępne przestrzenie, poprzez które polityk może kształtować swój wizerunek. Autor przedstawia także koncepcję pojęcia wizerunku internetowego – czyli obrazu samego siebie, jaki swoimi aktywnościami w Internecie a w szczególności w mediach społecznościowych tworzy polityk. Ponadto w artykule znajduje się typologia internetowych wizerunków budowanych przez aktorów politycznych oparta na własnej analizie autora.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (8)
1.
O. Annusewicz, Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, „Studia Politologiczne” 2009, vol. 14.
 
2.
O. Annusewicz, Ramowanie „dobrej zmiany”. Ramy ję zykowe kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze w 2015 roku, [w:] E. Marciniak, T. Godlewski, O. Annusewicz, e-Politikon Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Numer XVII, Źródła zmiany. Wybory parlamentarne 2015, Warszawa 2016.
 
3.
M. Cichosz, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003.
 
4.
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1998.
 
5.
A. Nalepka, Zasady zarzą dzania w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej, [w:] J. Hausner (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków 2007.
 
6.
E. Pariser, The filter bubble, London 2011.
 
7.
S.P. Robbins, D.A. Decenzo, Podstawy zarządzania, Warszawa 2002.
 
8.
W. Wytrążek, Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych, [w:] P. Kawalec, R. Wodzisz, P. Lipski (red.), Podstawy naukoznawstwa, Tom 2, Lublin 2011.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top