PL EN RU
The effect of the establishment and application of European law in Poland – selected theoretical issues
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-15
 
 
Studia Politologiczne 2020;56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is focused on the effect of the establishment and application the European Union law in Poland immediately after 2004. By becoming the law binding in Poland (and other member states of the EU), the EU law effected significant changes in the sphere of law creation and application. Traditionally, in the national legal order, the law of the highest force is the constitution, while in accordance with the EU legal order, the regulations of the European law are superior in their application in the territory of the member states, including the regulations of the constitution. The present analysis explains how the dilemma of the simultaneous superiority of the regulations of the constitution and the regulations of the EU law was solved in Poland and what importance is attributed to the concept of favourable interpretation of the national law and the EU law. The present paper poses the hypothesis that the model of reconciling the regulations of the Polish law and the regulations of the European law developed in Poland immediately after 2004 was correctly established. It contributes well to Poland meeting international obligations, at the same time respecting the superior position of the constitution.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (17)
1.
R. Balicki, Udział Rady Ministrów w tworzeniu prawa europejskiego, [in:] M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (eds.), Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, Wrocław 2015.
 
2.
B. Banaszak, Zasada nadrzędności Konstytucji w polskim porządku prawnym, [in:] M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (eds.), Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, Wrocław 2015.
 
3.
A. Chmielarz, Kontrola konstytucyjności prawa pochodnego Unii Europejskiej, «Przegląd Sejmowy» 2012, No. 4.
 
4.
M. Gołda-Sobczak, Wykładnia proeuropejska w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [in:] K. Urbaniak (ed.), Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, Poznań 2015.
 
5.
M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Kontrola konstytucyjności prawa pochodnego UE w trybie skargi konstytucyjnej i pytań prawnych, [in:] M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (eds.), Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, Wrocław 2015.
 
6.
T. Jaroszyński, Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011.
 
7.
J. Jaskiernia, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem efektywności oddziaływania parlamentu narodowego na proces tworzenia prawa w UE, [in:] M. Marczewska-Rytko (ed.), Polska w strukturach Unii Europejskiej: Doświadczenia – oczekiwania – wyzwania, Lublin 2010.
 
8.
J. Jaskiernia, Projekt klauzuli integracyjnej do Konstytucji RP, «Państwo i Prawo» 2011, No. 1.
 
9.
J. Jaskiernia, Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcję ustawodawczą Sejmu, «Studia Prawnicze» 2006, No. 3.
 
10.
D. Kabat-Rudnicka, Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne. Wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja?, Warszawa 2016.
 
11.
A. Kalisz, Stosowanie i wykładnia prawa Unii Europejskiej, [in:] W. Dziedziak, B. Liżewski (eds.), Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, Lublin 2015.
 
12.
A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.
 
13.
M. Laskowska, Dopuszczalność kontroli zgodności aktów pochodnego prawa UE z Konstytucją RP. W przeddzień rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, «Studia Prawnicze KUL» 2011, No. 2.
 
14.
M. Laskowska, M. Taborowski, Obowiązek wykładni przyjaznej prawu Unii Europejskiej – między otwartością na proces integracji a ochroną tożsamości konstytucyjnej, [in:] S. Dudzik, N. Półtorak (eds.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa 2013.
 
15.
A. Sołtys, Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 
16.
A. Sołtys, Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (cz. II), «Europejski Przegląd Sądowy» 2014, May.
 
17.
A. Trubalski, Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP, Warszawa 2016.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top