PL EN RU
Social Perception of Election in 2019
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Дата публикации: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The subject of the article is an analysis of the social perception of the 2019 parliamentary elections. This analysis was performed on two dimensions: individual perception of politics and collective, illustrated in social research before and after the elections. The scientific goal of the article is an attempt to build the structure of the process of perceiving elections. The theoretical reference are the concepts of shaping images of political phenomena and events.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (10)
1.
G.V. Caprara, Ph.G. Zimbardo, Personalizing Politics. A Congruency Model of Political Prefer- ence, «American Psychologist» 2004, vol. 59 (7).
 
2.
D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini, Psychologia społeczna, przekł. A. Nowak i in., Gdańsk 2002.
 
3.
Ż. Krawczyk-Antońska, Pobudzić a zostać pobudzonym. Emocje w polityce, Katowice 2013.
 
4.
E.M. Marciniak, Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Warszawa 2013.
 
5.
E.M. Marciniak, Pozyskiwanie uwagi jako narzędzie marketingu politycznego, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 16.
 
6.
M. Ratalewska, Spostrzeganie społeczne i jego znaczenie w procesie komunikacji międzyludzkiej, «Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego» 2013, nr 11.
 
7.
H. Schoeck, Zawiść. Źródło agresji, destrukcji i biedy, przekł. K. Nowacki, Warszawa 2012.
 
8.
K. Skarżyńska, Spostrzeganie ludzi, Warszawa 1981.
 
9.
K. Skarżyńska, Potoczna percepcja i ewaluacja rzeczywistości społeczno-politycznej, [w:] J. Rey- kowski (red.), Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konse- kwencje, Warszawa 1995.
 
10.
B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top