PL EN RU
Voter’s portrait AD 2019. Changes in Partisan Electorates Preferences in Poland
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Дата публикации: 2020-05-28
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
In the article profiles of polish political parties electorates in parliamentary election 2019 was analysed, as well as flows of voters and changes in voting in different sociodemographic groups. In the first part was analysed how the Poles voted in parliamentary elections 2019 by the division of different groups of electorate. In the second part was analysed flow of voters between different political parties in the parliamentary and presidential elections in 2015 and in the EU parliamentary elections in 2019 and parliamentary elections 2019.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (6)
1.
R. Herbut, Elektorat, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1999.
 
2.
W. Jednaka, Zachowania wyborcze, [w:] A. Antoszewski, W. Herbut (red.), Encyklopedia politologii, t. 3, Kraków 1999.
 
3.
S.M. Lipset, S. Rokkan, Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Elity, demokracja, wybory, Warszawa 1993.
 
4.
E.M. Marciniak, Caprary i Zimbarda koncepcja dopasowania preferencji politycznych. Praktyczne implikacje, «Studia Politologiczne» 2011, vol. 22.
 
5.
M. Potz, Czy wybory umożliwiają artykulację preferencji politycznych?, «Studia Politologiczne» 2011, vol. 37.
 
6.
J. Ziółkowski, Partycypacja polityczna/uczestnictwo polityczne, [w:] M. Karwat, J. Ziółkowski (red.), Leksykon pojęć politologicznych, Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top