PL EN RU
Advisory councils as an instrument of social accountability at the local level?
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Publication date: 2023-01-26
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article aimed to examine to what extent the social (advisory) councils operating in Poland can be considered a social accountability mechanism. The author refers to the theoretical assumptions of social accountability, which constitutes one of the forms of accountability of public authorities. Additionally, the paper presents the peculiarities of social councils, which are well-known, highly institutionalized, and formalized collegial bodies operating worldwide for many years. The article presents the results of qualitative research (semi-structured interviews) among members of three types of social councils, i.e., youth councils, senior citizens’ councils, and councils for people with disabilities. The analysis included 46 interviews with their members conducted in selected cities with county (districts) rights in Poland.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (40)
1.
Arnstein Sherry R., A Ladder Of Citizen Participation, «Journal of the American Planning Association» 1969, No 35(4).
 
2.
Arunkumar K., Bowman D.D., Coen S.E., El-Bagdady M.A., Ergler R.C., Gilliland J.A., Mahmood A., Conceptualizing Youth Participation in Children’s Health Research: Insights from a Youth-Driven Process for Developing a Youth Advisory Council, «Children» 2019, No 6(1), 3.
 
3.
Arunkumar K., Bowman D.D., Coen S.E., El-Bagdady M.A., Ergler R.C., Gilliland J.A., Mahmood A., Paul S., Time for a rope ladder? Re-thinking participation through a youth-driven process for developing a Youth Advisory Council, [w:] M. Lauria, C. Schively (red.), Learning from Arnstein’s Ladder. From Citizen Participation to Public Engagement, Schively Slotterback, Routledge, New York 2020.
 
4.
Boratyn D., Rola rad młodzieżowych w lokalnym życiu publicznym (wyniki badań empirycznych), «Polityka i Społeczeństwo» 2020, Nr 3(18).
 
5.
Bovens M., Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework, «European Law Journal» 2007, No 13 (4).
 
6.
Bovens M., Schillemans T., Goodin R.E., Public Accountability, [w:] M. Bovens, R.E. Goodin, T. Schillemans (red.), The Oxford Handbook of Public Accountability, Oxford University Press, Oxford 2014.
 
7.
Brol M., Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym, «Studia Politicae Universitatis Silesiensis» 2013, Nr 10.
 
8.
Chojecka K., Rozliczalność organów administracji publicznej w sektorze finansowym na przykładzie Komisji Nadzoru Finansowego, [w:] D. Bach-Golecka (red.), Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 
9.
Cornwall A., Gaventa J., Bridging the gap: citizenship, participation and accountability, «Participatory Learning and Action» 2001, No 40.
 
10.
Czepil B., Porównywanie rozliczalności władz na poziomie gminnym – problem pomiaru w świetle doświadczeń z badań w województwie opolskim, «Samorząd Terytorialny» 2019, nr 7–8.
 
11.
Damgaard B., Lewis J.E., Accountability and Citizen Participation, [w:] M. Bovens, R.E. Goodin, T. Schillemans (red.), The Oxford Handbook of Public Accountability, Oxford University Press, Oxford 2014.
 
12.
Elstub S., Escobar O., Defining and typologising democratic innovations, [w:] S. Elstub, O. Escobar (red.), Handbook of Democratic Innovation and Governance, Edward Elgar Publishing: Cheltenham, Northampton 2019.
 
13.
Font J., Pasadas S., Fernández-Martínez J.L., Participatory Motivations in Advisory Councils: Exploring Different Reasons to Participate, «Representation» 2019, No 57(2).
 
14.
Fox J.A., Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? «World Development» 2015, No 72 (C).
 
15.
Frączkiewicz-Wronka A., Kowalska-Bobko I., Sagan A., Wronka-Pośpiech M., The growing role of seniors councils in health policy-making for older people in Poland, «Health Reform Monitor» 2019, No 123 (10).
 
16.
Kapsa I., Political Trust vs. Turnout in Modern Democracies, «Polish Political Science Yearbook» 2020, No 49(3).
 
17.
Kwiatkowski K., Dostęp do informacji publicznej w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli, [w:] M. Maciejewski (red.), Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, PAN, Warszawa 2014.
 
18.
Lynn F.M., Kartez J.D., The redemption of citizen advisory committees: A perspective from critical theory, [w:] O. Renn, T. Webler, P. Wimann (red.), Fairness and competence in citizen participation: Evaluating models for environmental discourse, Kluewer Publishing, Boston 1995.
 
19.
Machelski Z., Rozliczalność jako element jakości procesu demokratycznego w systemie instytucjonalnym III Rzeczypospolitej, «Przegląd Sejmowy» 2018, No 1 (144).
 
20.
Malena C., Forster R., Singh J., Social accountability: an introduction to the concept and emerging practices. Social development papers. Participation and civic engagement, Working Paper No 76, World Bank, Washington 2004.
 
21.
Manin B., Przeworski A., Stokes S.C., Elections and Representation, [w:] A. Przeworski, S.C. Stokes, B. Manin (red.), Democracy, Accountability, and Representation, Cambridge Studies in the Theory of Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 
22.
Młynarska-Sobaczewska A., Zaleśny J., Accountability as a Category of Constitutional Law – Terminological Considerations, «Comparative Law Review» 2021, No 26.
 
23.
Mulgan R., ‘Accountability’: An Ever-Expanding Concept? «Public Administration» 2000, No 78(3).
 
24.
O’Meally S.C., Mapping Context for Social Accountability. A Resource Paper, Social Development Department, World Bank, Washington 2013.
 
25.
Pawłowska A., Beyond Advising: The Representative Role of Advisory Councils (The Case of Polish Cities), «Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny» 2021, No 9 (2).
 
26.
Pawłowska A., Kmieciak R., Kołomycew A., Radzik-Maruszak K., Antkowiak P., Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020.
 
27.
Pawłowska A., Kołomycew A., Local advisory councils in deliberative decision-making. Findings from research in Polish cities, «Journal of Contemporary European Studies» 2022, No 30(2).
 
28.
Pawłowska A., Radzik-Maruszak K., Social Councils – Responsible Actors in Collaborative Local Governance or Silent Information-Providers? Empirical Evidence from Selected Cities, «Studia Regionalne i Lokalne» 2021, Nr 1(83).
 
29.
Pereira D., Roder Figueira A., Effects of citizen participation in the social accountability of budget amendments, «The Journal of Legislative Studies» 2021, No 27(1).
 
30.
Peruzzotti E., Broadening the Notion of Democratic Accountability: Participatory Innovation in Latin America, «Polity» 2021, No 44(4).
 
31.
Peruzzotti E., Smulovitz C., Social Accountability. An Introduction, [w:] E. Peruzzotti, C. Smulovitz (red.), Enforcing the Rule of Law: Social Accountability in the New Latin American Democracies, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2006.
 
32.
Rebori M.K., Citizen advisory boards and their influence on local decision-makers, «Community Development» 2011, No 42(1).
 
33.
Rock E., Measuring Accountability in Public Governance Regimes, Cambridge University Press, Cambridge 2020.
 
34.
Schaller L.E., Is the Citizen Advisory Committee a Threat to Representative Government?, «Public Administration Review» 1964, No 24 (3).
 
35.
Solijonov A., Voter Turnout Trends around the World, International IDEA, Stockholm 2016.
 
36.
Sroka A., Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie Polski i Hiszpanii), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014.
 
37.
Szumowski W., System zarządzania urzędem administracji samorządowej. Perspektywa koncepcji good governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.
 
38.
Wampler B., Participatory budgeting in Brazil: contestation, cooperation, and accountability, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania 2007.
 
39.
Warren M.E., Accountability and Democracy, [w:] M. Bovens, R.E. Goodin, T. Schillemans (red.), The Oxford Handbook of Public Accountability, The Oxford University Press, Oxford 2014.
 
40.
Weale A., Accountability and democratic innovations, [w:] S. Elstub, O. Escobar (red.), Handbook of Democratic Innovation and Governance, Edward Elgar Publishing: Cheltenham, Northamption 2019.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top