PL EN RU
National referendum as a tool for the opposition to influence the legislative process
 
More details
Hide details
1
Institute of Political Sciences, University of Rzeszow, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-06
 
 
Studia Politologiczne 2020;57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is an analysis of the use of the institution of national referendum in Poland by the opposition to influence the legislative process. It examines two hypotheses: first, the opposition, by initiating the referendum process, intends to draw the attention of the state authorities to certain public issues that are important from its point of view; second, the greater the public’s support for these issues, the greater the chance for those in power to include the opposition’s demands in their legislation.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (16)
1.
M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006.
 
2.
S. Grabowska, Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009.
 
3.
S. Grabowska, Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, Rzeszów 2005.
 
4.
S. Grabowska, Referendum ogólnokrajowe w Polsce – analiza przypadku, «Studia Politologiczne» 2019, vol. 53.
 
5.
M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2001.
 
6.
Ł. Jakubiak, Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe, Kraków 2012.
 
7.
T. Koziełło, Obywatelska inicjatywa referendalna w III Rzeczypospolitej na poziomie ogólnokrajowym, «Roczniki Nauk Społecznych» 2019, nr 1.
 
8.
J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.
 
9.
J. Kuciński, Z zagadnień współczesnej demokracji politycznej, Warszawa 2005.
 
10.
M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.
 
11.
A.K. Piasecki, Referenda w III RP, Warszawa 2005.
 
12.
M. Podolak, Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989–2012), Lublin 2014.
 
13.
M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2010.
 
14.
L. Rajca, Demokracja, Toruń 2007.
 
15.
A. Rytel-Warzocha, Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2011.
 
16.
E. Zieliński, I. Bokszczanin, J. Zieliński, Referendum w państwach Europy, Warszawa 2003.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top