PL EN RU
A Few Comments on “Measures to Increase Turnout” Introduced by the Act of January 26, 2023 Amending the Electoral Code and Certain Other Acts
 
More details
Hide details
1
Katedra Nauk Prawnych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 
 
Publication date: 2023-12-15
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The extensive amendment to the Electoral Code made by the Act of January 26, 2023 – among other solutions – introduced instruments to facilitate voters’ access to polling stations, increasing the turnout level. The aim of the article is to present the adopted solutions and their assessment, made on the background of the legislative process accompanying the adoption of the act. The conducted analysis allows to assume that the discussed solutions do not take into account the interests of all entitled persons to an equal extent, ignore the consistently reported proposals of changes affecting the increase in attendance and imply organizational difficulties due to the moment of their introduction.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (14)
1.
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
 
2.
Gendźwił A., Haman J., Urbaniak K., Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (https://www.batory.org.pl/wp-c... ).
 
3.
Jabłoński M., Opinia na temat zgodności uchwalonej w dniu 26 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją RP, zasadami demokratycznego państwa prawa oraz o ewentualnych konsekwencjach jej niezgodności (druk senacki nr 911).
 
4.
Jackiewicz A., Opinia dotycząca zgodności ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją, standardami demokratycznego państwa prawa, oraz ewentualnych konsekwencji niezgodności (druk senacki nr 911).
 
5.
Jakubowski P., Cisza legislacyjna – zasada prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej, «Przegląd Sejmowy» 2015, nr 4.
 
6.
Jaskiernia J., Kierunki pożądanych zmian polskiego prawa wyborczego w świetle raportów misji obserwacyjnych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, Zielona Góra 2015.
 
7.
Kisielewicz A., Uwagi do art. 12, [w:] K.W. Czaplicki i in., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
 
8.
Musiał-Karg M., Głosowanie korespondencyjne podczas pandemii Covid-19. Doświadczenia z polskich wyborów prezydenckich w 2020 r., «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2021, nr 2(60).
 
9.
Piotrowski R., Opinia w zakresie zgodności ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją RP i konsekwencji niezgodności (druk senacki nr 911).
 
10.
Rakowska-Trela A., Uwagi do art. 53a, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, Warszawa 2018.
 
11.
Uziębło P., Opinia prawna w sprawie zgodności ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw z Konstytucja RP i standardami demokratycznego państwa prawa oraz ewentualnych konsekwencji niezgodności (druk senacki nr 911).
 
12.
Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym – gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?, Warszawa 2013.
 
13.
Zbieranek J., Nowe procedury: korespondencyjne i przez pełnomocnika, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
 
14.
Zbieranek J., Uwagi do art. 37d, [w:] K.W. Czaplicki i in., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top