PL EN RU
The most important changes in the self-governance and systemic independence of local government units of the 2018–2023 term of office
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet w Zielonej Górze
 
 
Publication date: 2023-04-04
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article deals with the most important changes in the independence and systemic autonomy of local self-government units of the 2018–2023 term. Both normative solutions and actual actions and behaviours that have a fundamental impact on the functioning of local self-government will be analysed. For a more complete picture of the current term, it will be necessary to briefly characterise the changes introduced after 2015. It is also important for the overall analysis to look from the perspective of those currently in power and characterise their vision of the state and the role of local government in the political system. The idea of a strong, effective state determines the perception of the role of local government and the relationship at the interface between local government and government administration.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (28)
1.
Baro Riba D., Mangin P., Local and regional democracy in Poland, Report of Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by member States of the European Charter of Local Self-Government (Monitoring Committee), 2 April 2019.
 
2.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2021.
 
3.
Flis J., Swianiewicz P., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – reguły podziału, Warszawa 2021.
 
4.
Flis J., Swianiewicz P., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – utrwalane wzory, Warszawa 2021.
 
5.
Glejt P., Uziębło P., Kilka uwag o „nowych” instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie samorządowym, [w:] A. Balicki, M. Jabłoński (red.), Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, Wrocław 2018.
 
6.
Gniadkowski A., Coraz szybsze obskubywanie samorządu, «Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego» 2017, vol. 4.
 
7.
Izdebski H., Trzeci etap reformy samorządu terytorialnego. De(re)centralizacja, postcovid i…?, Warszawa 2021.
 
8.
Kasiński M., Oblicza centralizmu demokratycznego – próba interpretacji procesu historycznego, [w:] R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej, Warszawa 2019.
 
9.
Kijowski D. i in., Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, «Samorząd Terytorialny» 2004, vol. 1–2.
 
10.
Kłucińska P., Sześciło D., Wilk B., Nowy model demokracji samorządowej – uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018r., «Samorząd Terytorialny» 2018, vol. 10.
 
11.
Kornberger-Sokołowska E., O potrzebie instytucjonalnego wzmocnienia idei samorządności – aspekt finansowo-prawny, «Samorząd Terytorialny» 2020, vol. 4.
 
12.
Kostrzewska J., Prawo wodne uderzy w samorząd, «Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego» 2017, vol. 17/1231.
 
13.
Kowalik J., Demokracja lokalna a idea ograniczenia liczby kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), «Political Preferences» 2015, vol. 10.
 
14.
Kurzyna-Chmiel D., Samorząd terytorialny – teraźniejszość i wnioski na przyszłość, «Samorząd Terytorialny» 2020, vol. 9.
 
15.
Lipska-Sondecka A., Polskiego samorządu terytorialnego droga do nowoczesności. Dylematy okresu transformacji, [w:] K. Czarnecki, A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania, Włocławek 2017.
 
16.
Michalak B., Zmiana przepisów kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2019 vol. 58.
 
17.
Olejnik Ł., Dotacje inwestycyjne z rządowych funduszy wsparcia dla samorządów 2019–2021. Polityczna alokacja zasobów?, «Studia Regionalne i Lokalne» 2022, vol. 2(88).
 
18.
Rajca L., Reformy samorządu terytorialnego na Węgrzech i w Polsce, Warszawa 2019.
 
19.
Regulski J., Ograniczenie liczby kadencji nie jest receptą na uczciwość władzy, https://dziennikbaltycki.pl/pr... (3.09.2021).
 
20.
Rudka R., Kocemba E., Sekuła K., Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – podział środków w samorządach powiatowych, «Związek Powiatów Polskich» 2021, vol. 14.
 
21.
Springer B., Jarosz A.J., Dwukadencyjność organów wykonawczych w gminach – ograniczenie praw obywatelskich czy ograniczenie zjawisk patologicznych?, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2022, vol. 3(67).
 
22.
Sześciło D., Samorząd-centrum. Bilans po 30 latach od odrodzenia się samorządu i pięciu latach nowego centralizmu, Warszawa 2020.
 
23.
Sześciło D., Gąsiorowska A., Łapszyński R., Zakroczymski S., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?, Warszawa 2020.
 
24.
Swianiewicz P., Łukomska J., Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii, Warszawa 2020.
 
25.
Swianiewicz P., Wpływ polityki partyjnej na rozdział dotacji celowych na przykładzie Funduszu Dróg Samorządowych, «Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego» 2020, vol. 1.
 
26.
Swianiewicz P., Flis J., Janosikowe kumotry – podwójne standardy rządowych dotacji, Warszawa 2022.
 
27.
Szlachetko J.H., Trwałość decentralizacji władzy publicznej, «Samorząd Terytorialny» 2018, vol. 10.
 
28.
Wojnicki J., Tendencje centralizacyjne w Polsce po 1990 roku – ciągłość i zmiana, «Polityka i Społeczeństwo» 2020, vol. 2(18).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top