PL EN RU
The Local Government as a New Quality in the International Relations. Aggresion Against Ukraine as a Verifying Factor
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2023-04-04
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes the international cooperation of local governments, which are a form of decentralization of democratic states. This cooperation developed massively after the Second World War. Today more than 200,000 local and regional communities participate in it, cooperating not only by direct contacts, but also through various types of organizations and networks. This is a new and growing phenomenon in the international environment. On selected examples of Polish local governments, it is shown how strong are the positive ties between members of territorial communities from different countries, built by this cooperation. Their strength and nature are shown by presenting the activities of selected Polish local governments during the extreme crisis, i.e. the war in Ukraine. Thus, it was presented how Polish local governments help the attacked Ukrainians and Ukraine.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (8)
1.
Antoszewski A., Istota władzy samorządowej, [w:] E. Ganowicz, L. Rubisz (red.), Polityka lokalna – właściwości, determinanty, podmioty, Toruń 2008.
 
2.
Faliński S., Aktywność międzynarodowa Warszawy, «Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula» 2015, nr 3/45.
 
3.
Faliński S., Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin, Warszawa 2019.
 
4.
Fuksiewicz A., Łada A., Wenerski Ł., Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań, Warszawa 2013.
 
5.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011.
 
6.
Kozłowski S., Upodmiotowienie samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, Warszawa 2015.
 
7.
Paczyńska K., Stachowiak A., Porawski A., Leki H. (red.), Współpraca partnerska samorządów. Praktyczny przewodnik, Związek Miast Polskich, Poznań 2009.
 
8.
Skorupska A., Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top