PL EN RU
KAROL B. JANOWSKI, Political culture of Poles. Between integration and conflict
 
 
More details
Hide details
1
członek zespołu wykonawczego grantu: Przemiany dyskursów przedwyborczych w Polsce i w Czechach po 1989 roku: gatunki polityczne, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze
 
 
Publication date: 2021-04-26
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of the issue of political culture shows the spectrum of the functioning of society. In Poland, the process of changing the political culture has been visible since 1989. The perspective of integration and conflict shows the dynamics of social changes in Poland after 1989. Review of Karol B. Janowski book is a set of subjective assessments by the author. The ratings relate to the reading experience. The assessments were supplemented with comments on the occurrences that Karol B. Janowski treats as crucial for Polish political culture.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
two double-anonymous peer reviews
 
REFERENCES (9)
1.
Bodio T., Między romantyzmem i pragmatyzmem: psychopolityczne aspekty transformacji w Polsce, Warszawa 1999.
 
2.
Carothers T., O’Donohue A. (red.), Democracies divided: the global challenge of political polarization, Washington 2019.
 
3.
Filipiak T., Wartości i reguły kultury prawnopolitycznej w zderzeniu z porządkiem normatywnym, «Studia Politologiczne» 2014, vol. 34.
 
4.
Grzymski J., Przemiany uniwersytetu w ramach „kultury audytu”. Przyczynek do studium relacji władzy i form kontroli nad nauką oraz szkolnictwem wyższym, «Studia Politologiczne» 2017, vol. 46.
 
5.
Janowski K.B., Kultura polityczna Polaków. Między integracją a konfliktem, Warszawa 2020.
 
6.
Król M., Romantyzm: piekło i niebo Polaków, Warszawa 1998.
 
7.
Markowski R., Cześnik M., Kotnarowski M., Grzelak P., Demokracja – gospodarka – polityka: perspektywa polskiego wyborcy, Warszawa 2015.
 
8.
Raciborski J. (red.), Elity rządowe III RP 1997–2004: portret socjologiczny, Warszawa 2006.
 
9.
Sześciło D., Cześnik M., Markowski R., Obywatele i wybory: raport, Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top