PL EN RU
Political rights of foreigners from third countries in Poland. Quantitative research results
 
More details
Hide details
1
выпускница Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки
 
 
Publication date: 2020-11-12
 
 
Studia Politologiczne 2020;58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the issue of political inclusion of foreigners from third countries at the level of local government in Poland. Local political rights in Poland apart from citizens are only available to foreigners-citizens of EU countries. In many EU member countries, all foreigners have political rights at local government level if certain conditions are met. To understand whether such a solution is possible in Poland, the public opinion was examined. The article presents the results of the research and provide them for analysis. The research results indicate rather that Poles accept the extension of certain political rights to a group of foreigners from outside the EU.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
peer-reviewed
 
REFERENCES (10)
1.
A. Krzywoń, Komentarz do ekspertyzy prawnej dotyczącej uczestnictwa politycznego i praw wyborczych cudzoziemców z państw trzecich w Polsce, [в:] S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz (ред.), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, Варшава 2014.
 
2.
M. Lesińska, Inkluzja polityczna imigrantów w państwach przyjmujących. Prawa polityczne i wyborcze oraz ich rola w procesie integracji, [в:] A. Grzymała-Kozłowska, S. Łodziński (ред.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Варшава 2008.
 
3.
M. Lesińska, Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie, Варшава 2013.
 
4.
M. Lesińska, Migracje we współczesnej analizie politologicznej – niewykorzystany potencjał, «Centre of Migration Research Working Papers» 2011, Vol. 47/105.
 
5.
S. Łodziński, Globalizacja a instytucja „obywatelstwa narodowego”. Wokół dyskusji na temat zasad nadawania obywatelstwa imigrantom z krajów pozaeuropejskich w Unii Europejskiej, [в:] J. Zdanowski (ред.), Globalizacja a tożsamość, Варшава 2003.
 
6.
S. Łodziński, D. Pudzianowska, „Polityczni” cudzoziemcy? Społeczne postrzeganie partycypacji politycznej imigrantów w Polsce. Wyniki badań ilościowych, [в:] S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz (ред.), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, Варшава 2014.
 
7.
A. Piekutowska, Prawa wyborcze imigrantów. Refleksje na tle instytucji obywatelstwa europejskiego, "Białostockie Studia Prawnicze" 2016, z. 20/A.
 
8.
D. Pudzianowska, Prawa wyborcze i inne prawa polityczne cudzoziemców z państw trzecich w Polsce, [в:] S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz (ред.), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, Варшава 2014.
 
9.
M. Szaranowicz-Kusz, D. Pudzianowska, Partycypacja polityczna cudzoziemców w Polsce. Bariery, obawy i perspektywy rozwoju. Wyniki badań jakościowych, [в:] S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz (ред.), Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, Варшава 2014.
 
10.
R. Szudejko, M. Gołoś, Europa wobec emigrantów: inkluzja, czy problem etniczno-narodowy, [в:] I. Rycerska, M. Gołoś (ред.), Problemy migracyjne współczesnego świata – wyzwania europejskie, Хелм 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top